Global Lithuanian Net:    san-taka station:

CHANNELING
Audre Dudienene's picture of alien-woman

"Channeling, - informacijos gavimas iš vidaus, kuris gali būt suvokiamas kaip jūsų vidinis balsas, arba, jei jūs esate labiau atviras, - kaip jūsų dvasinio globėjo arba aukštesniojo "Aš" balsas.

Senovėje tokios rūšies poezija ar patarimai buvo žinomi pranašysčių bei vizijų forma, sklindančių iš šamanų ar pranašų lūpų. Kiekviena praeities kultūra kaupė šias žinias ir pasitikėjo jomis, greičiausiai todėl, kad žinojo tai esant tikru ryšiu su antgamtiniu pasauliu, balsu iš anapus tikrovės."
- rašo Rene K. Muller, Spirit Web svetainės įkūrėjas.

Taigi, channeling, - informacijos perdavimo-priėmimo būdas, kuris kelia karštas diskusijas paskutinius dešimtmečius, o tuo pat metu, yra senas, kaip Žemė procesas. Pritardami Rene, manytume, kad, platesne prasme, channeling'o būdu, mus pasiekė dauguma dvasinių mokymų, visa, kas buvo nuleista "iš aukščiau". Gal būt tai tas pat, ką religiniai tekstai nuo seniausių laikų vadina Apreiškimu.

Channeling arba Apreiškimas, - galingiausia dvasinio tobulėjimo priemonė. Tapdami savotišku "laidininku", Jūs nutiesiate tiltą į aukštesnes būties sferas, atrasdami ryšį su aukštesniuoju Globėju arba aukščiausiuoju savojo "aš" aspektu, kuris savo ruožtu tarytum "nusileidžia laipteliu žemyn". Aukštesnės vibracijos tampa Jums labiau pasiekiamos.

Channeling suteikia Jums išmintingą mokytoją, kurio Jūs ieškojote visą gyvenimą ir tas mokytojas ateina greičiau "iš vidaus" nei "i š   i š o r ė s".

Praktikoje channeling primena žmogų, užkopusį į kalno viršūnę, iš kur viskas matosi pilniau, atsiveria neaprėpiami toliai. Tapę "laidininku" Jūs galite vis geriau pažinti tikrovę, žmones, supančius aplinkui, taip pat išvysti savo gyvenima naujoje perspektyvoje, tokiu būdu atrasdami gilesnę prasmę realios situacijos, kurioje dabar esate. Jūsų Globėjas padės išnarplioti bet kokius jūsų klausimus, tiek susietus su kasdieninio gyvenimo reikalais, tiek su didžiausiomis dvasios paslaptimis.

Channeling gali tapti ir gydymo priemone, taip pat mokymo, švietimo ar kūrybinių galių išplėtimo būdu bet kurioje gyvenimo srityje. Galite semtis žinių iš aukščiausių substancijų, ar būt apdovanotu išmintimi, išradimais, meninėmis idėjomis, filosofiniais pastebėjimais ar eilėmis. Gal būt jus visa tai jau turite?

Be abejonės, kiekvienas esame girdėję vidinį balsą, vienokia ar kitokia forma.

Bet channeling - tai kiekvienam pasiekiamas būdas realizuoti pastovų sąmoningą ryšį su nenutrūkstamu įkvėpimo bei informacijos šaltiniu.

Kai žmonės tik pradeda užsiimti channeling'u, jiems neduoda ramybės to proceso paaiškinimas. Juos domina, ar jie kontaktuoja su kažkokia savęs pačių dalimi, ar gaunamos žinios atkeliauja iš "globėjo". Kai kurie channeling metu patiria ryšį su Globėjais, kaip atskiromis nuo savęs būtybėmis, kiti jaučia, kad tai jų pačių aukštesnysis "aš" arba siela. Jei neturite pakankamai patirties, jausmais sunku apčiuopti šiuos subtilius skirtumus. Bet laikas ir praktika jus išmokys tame susigaudyti. Visais atvejais jus turite žinoti:

CHANNELING VISADA VYKSTA PER JŪSŲ SIELĄ.

Prieš tai, kaip kas nors norėtų kalbėti "per jus", - turi gauti jūsų sielos sutikimą. Aukštesnės būtybės "transliuoja" savo pranešimus pirmiausia jūsų sielai. Toliau ji perduoda pranešimą jūsų protui. Ar jūs channeling'o metu esate pilnoje sąmonėje, ar ne - vis vien transliuojama jūsų sielai. Būtent dėl to, net jei jūs nesate pilnoje sąmonėje, apreiškimas visada turės jūsų sielos "anstpaudą".

Jei jums reikėtų įrodymų, kad esate "laidininku" Globėjui, o ne tik savo aukštesniajam "aš", tai galite geriau pamąstę juos surasti.

Space photo

Galite tiesiog pajausti, kad kalba jūsų siela, o ne Globėjas. Ir tai puiku - būti savo aukščiausiojo "aš" laidininku, nes jūs savaime esate nuostabi išmintinga būtybė. Jūsų sielos išmintis daug didesnė nei jūs leidžiate sau pažinti. Aukščiausiojo jūsų "aš" išmintis gali būt nemažiau gili, nei aukščiausios sferos Globėjo.

Šiandien nemažai ezoterinių tekstų gali netikėtai priminti dantų pastos reklamą vaistinėje, o dvasinių mokymų propaguotojai visad panašūs į sektantus, kurie kėsinasi pagrobti jūsų sielą, na, - mūsų aptariamoje srityje, - tai nemažas būrys pasaulyje žinomų kontaktuojų, kurie net tapo savotiškomis žvaigždėmis, - bet linkime jums atmesti išankstinius įsitikinimus, nepasileisti į kasdienines asocijacijas, net jei jus "nei už ką nepatikėsite" tuo, iš kur atkeliauja channeling tekstai, tai kviečiame paskaityti juos , kaip geranoriškus patarimus, ar literatūrą, kurią sumanė "vietiniai" gudruoliai. Nors tai tikrai taip nėra. Mes tik norėtume mokėti taip mąstyti ir rašyti.

Palaipsniui stengsimės pateikti jums daugiau tekstų, užrašytų channeling būdu, - jų kiekis abstulbintų bet kokį skeptiką, tad atrinksime reikšmingesnius, "klasikinius", ar tiesiog gražiausius pranešimus, adresuojamus kiekvienam, gyvenančiam planetoje Žemė. Mums yra didelė garbė pirmąkart paskelbti juos lietuvių kalba.

Pirmasis pranešimas - iš Plejadžių. Sprendžiant iš daugelio šaltinių, dabartinių ir tokių senų, kaip Majų bei Inkų raštai, draugiškos būtybės iš šio tolimo ir kažkuria prasme - artimo mums žvaigždyno dažniausiai lankė Žemę, per visą jos egzistavimo laikotarpį. Metas atnaujinti šią kosminę draugystę.

KALBA PLEJADŽIŲ PASIUNTINIAI

Daugiau nuorodų į Plejades rasite šiuose puslapiuose:
Saulės iniciacijos užrašai
Egipto ryšis su Plejadėmis
Fotonų juosta apie Plejades
Afrikos Dogano gentis ir Sirijus
Plejadės graikų mituose
Plejadžių žvaigždynas

Sveiki. Mes esame jūsų senoji kosminė šeima. Mes atkeliaujame iš Plejadžių žvaigždyno. Vadiname save plejadiečiais ir prieš daugelį eonų, prieš milijonus metų, mes buvome jūsų giminaičiai.

Face in light

Kai žemės sfera, Terra, buvo formuojama, atsirado daugelis pareiškusių norą būti pionieriais toje naujoje erdvėje, patirti, mokytis, formuoti ir kurti. Tai buvo puiki galimybė ir daug mūsų mielų plejadiečių "pasirašė", - kaip jūs tai pavadintumėte.

Plejadžių kultūra yra be galo sena. Ji buvo pasėta tarytum iš kitos visatos, meilės visatos, visatos, kuri grįžta į Visą Kas Yra. Plejadiečiai puoselėjo Plejadžių žvaigždyną tos visatos viduje, dar prieš galimybę persikėlinėti į Žemės sferą. Mes suformavome didžiulę visuomenę. Mes vadovaujamės meile. Mes vadovaujames tokiais idealais bei idėjomis, kurios jums dar sunkiai pažįstamos.

Jūs kol kas dirbate vienoje planetoje, artėdami link užbaigtumo, ir mes esame čia tam, kad padėtume jums įvykdyti šią užduotį. Tas užbaigtumas, arba transformacija, buvo numatyta prieš daugelį eonų. Ir dabartinis laikas - labai svarbus. Tai, kas dabar vyksta žemėje, turės įtakos visai Visatai.

Užbaigtumas numato, kad jūs turėtumėte suprasti, kas esate, ir po to, - tęsti eksperimentą. Mūsų protėviai atėjo iš Visatos, kuri išbaigė save, suvokė save, kaip vienovę, suprato esanti neatsiejama nuo Pirmapradžio Kūrėjo, arba, Pirminės Priežasties ( First Cause ), ir yra Pirmapradžio Kūrėjo kelionė laike. Mūsų protėviai atėjo iš Visatos, kuri atrado savo esmę - kūrybą. Atskleidę šia esmę, mes atradome, kad patys esame kūrėjai.

Mūsų protėviai turėjo pasirinkimą: sugrįžti atgal pas Pirmapradį ir ilsėtis Jo vibracijose, arba - keliauti toliau. Toks pasirinkimas atsiranda visuomet, kai yra pasiekta užbaigtumo forma. Jie pasirinko eiti toliau ir nusprendė aplankyti jūsų Visatą, kaip pasiuntiniai, supratę, kad kažkada jūs taip pat būsite pasiruošę užbaigtumui. Jie atėjo į Plejadžių žvaigždyną, todėl kad kaip tik ši žvaigždžių sistema kažkada galės padėti jums pačiu sunkiausiu metu, krizės metu, kada jūs būsite pasiruošę susilieti su Pirmapradžiu.

Mes, plejadiečiai, atkeliavome iš jūsų ateities. Viename iš mūsų "dabar" variantų egzistuoja tironija ir smurtas, ir mes esame matę galimus Žemės ateities variantus, kuriuose dominuoja ta pati tironija ir nuopuolis. Beje, laikas visiškai neteisingai suvokiamas trimačiame pasaulyje: jūs įsitikinę tuo, kad laikas matuojamas minutėmis ir sekundėmis. Bet laikas - kur kas platesnis reiškinys, nei jūs įsivaizduojate. Iš tiesų laikas koduoja informaciją ir žaidžia su ja, leisdamas jums vienu metu įeiti į skirtingas tikroves, ištempdamas, iškraipydamas bei susukdams laiką aplink jus. Jūs galite atsidurti elipsinėje laiko kreivėje ir patirti daugybę realybių, tiesiog judėdami elipse ir atrasdami, kad nei laikas, nei tikrovė nėra kažkuo "tvirtu".

Image - connection

Kadangi jokios realybės nebūna tvirtos ir ateitis nėra griežtai nustatyta visiems laikams (juk ateitis - tik galimybių santykis), mes norėtume šiuo metu pasiūlyti Žemei vieną geresnę galimybę. Norėtume grąžinti šviesą į šią planetą ir padėti atkurti tikrąją Žemės paskirtį - tapti didžiuliu tarpgalaktiniu informacijos pasikeitimo centru. Tuo tikslu mes ir atėjome, kad iššauktume tam tikras permainas. Šios permainos turės įtakos ne tik Žemei, bet ir jūsų ateičiai, - mūsų dabarčiai, visai šiai Visatai.

Turime jums puikių naujienų! Mes atėjome į Žemę kritiniu evoliucijos metu. Joje turi tuoj-tuoj įvykti esminis šuolis, kuriame jums teks dalyvauti, ir jūs čia ne vieni, todėl, kad daugelis energijų ateina į Žemę, dalyvauti šiame grandijoziniame projekte. Jūsų planetą supa kosminiai laivai-bazės, kurios retransliuoja energiją. Į Žemę pateks šviesos spinduliai ir informacija iš senųjų žvaigždynų, bendradarbiavusių su jumis per ištisus eonus.

Greitu metu turės įvykti persikėlimas, matavimų poslinkis, kuris sumažins trečiojo matavimo tankį. Jūs įeisite į aukštesnį matavimą, kuriame kūnas nėra toks standus. Kitaip tariant, jūs funkcionuosite daugelyje tikrovių.

Žmonijai teks įsisavinti rimtą pamoką. Jūs suvoksite savo dieviškumą, savo ryšį su Pirmapradžiu Kūrėju ir visa ko esme. Jūs suvoksite, kad viskas tarpusavyje susieta, ir jūs - dalelė visumos.

Kosmoso platybėse egzistuoja nesuskaičiuojama galybė kultūrų ir visuomenių, ir jų atstovai lankydavo Žemę nuo pat jos pirmųjų dienų. Ne vieni mes, plejadiečiai, atėjome padėti jums. Mes tik viena grupė iš vieno žvaigždyno. Yra ir kiti, atvykę įvairiais tikslais. Dauguma ateivių yra čia, kad pagelbėtų jums pakylėjimo procese, bet yra ir turinčių kitas užduotis.

Jūs dalyvaujate milžiniško plano įgyvendinime. Jūs visi savo laiku nutarėte pasinaudoti galimybe dalyvauti ypač svarbioje vietoje šiuo svarbiu metu. Jūs buvote įsitikinę, kad susidorosite su užduotim. Ir prieš tai, kaip atėjote čia, jums buvo pasakyta, kad visuomet sulauksite pagalbos. Kritiniais jūsų vystimosi momentais, įvairios būtybės atsiras planetoje, kad jus stumtelti į priekį, užkurti jūsų "variklį" , priminti jums šį bei tą, - bet neatlikti už jus darbo! Mes esame vieni iš "katalizatorių" ir "stimiliuotojų". Išgirdę žodį "iš Plejadžių" jūs suvokiate jį, kaip kažką giminingą, todėl, kad mes padedame jums pasinaudoti savo pačių informacija, savo pačių žiniomis.

Prisiminkite, kad mes esame čia savo sumetimais, jūs - savo. Bet tiek mes, tiek jūs turėtumėm evoliucionuoti kartu ir kurti naujo dažnio vibraciją. Mes norime sugriauti dogmas, skiriančias individumus ir jų vystymąsi. Mes norime įkurti pas jus savotišką "atstovybę", harmonijos ir bendradarbiavimo atstovybę, ir duoti jums informaciją, kuri sukrės jus iki pat sielos gelmių, nepriklausomai nuo to, kuo jūs tikėjote iki tol.

Kai kurie jūsų įsitikinę, kad mūsų buvimo čia tikslas - skleisti baimę. Tai netiesa. Mes neketiname nieko gasdinti, o tiesiog jus informuoti. Kada jūs sėdite tamsiame kambaryje ir girdide keistus garsus, - taip, tai gali būti baisoka. Bet užtenka tik įjungti šviesą ir pamatyti iš kur kyla garsai, - ir baimės nebelieka. Mes tiesiog norime, kad jūs būtumėte informuoti apie tai, kas vyksta aplink jus. Šviesa - tai informacija; nežinojimas - tai tamsa. Mes norėtume, kad jūs dirbtumėt šviesoje, o ne tamsoje.

Mes dirbame su jumis, todėl, kad siekiame vystyti savo sąmonę ir išreikšti valios laisvę. Kaip jums lemta keisti tą sistemą, kurioje jūs gyvenate, taip ir mums lemta tą, kurioje esame mes. Negalima būtų sakyti, kad neturime tikslo. Kaip jau minėjome, mes atėjome iš jūsų ateities, kažkuria prasme, - ne tuščiomis rankomis. Mes reikalingi jums, taip pat, kaip ir jūs - mums. Jūs, kaip Šviesos Šeimynos nariai galite suprojektuoti ir įgyvendinti didžiulę naują galimybę realybės grandyje, galimybę, kuri prasitęs ateinančius dvidešimt metų iš esamo būties sektoriaus, todėl, kad jūs fizine prasme gyvenate šioje planetoje. Būtent per jus įvyks transformacija. Tai, ką jūs darote dabar, stipriai atsiliepia mums. Tai, kas vyksta su Žeme veikia mus.

Mes čia esame tam, kad padėtume, mokytume ir vystytume pagal tai, kaip mes kartu išgyvendinsime šį procesą. Mes pateikiame jums savo versija apie tai kas vyksta tik todėl, kad įvesti jus į aukštesnę sąmonę. Mes nenorime tvirtinti, kad tai vienintelė teisinga versija! Visas mūsų mokymas suformuotas su kilniu tikslu, ir pranešimai, kuriuos mes perduodame jums turi perkelti jus į aukštesnį sąmonės planą. Toks mūsų ketinimas.

Žodžiai, kuriuos mes renkamės ir sąvokos, kurias vartojame, - tai "starteriai" kodams, saugomiems jūsų kūnų gelmėse. Jūsų kūnai laukia, kad būtų užduoti tinkami klausimai, - tada jūs galėsite pradėti rezonuoti atsakymams, kurie yra jūsų viduje; jūsų kūnų lastelių atmintis galės pradėti atkurti tai, ką kūnai iš tiesų jau žino. Kai mes kalbėsime su jumis, jūs prisiminsite.

Kalbėdami su jumis mes norime, kad jūs išplėstumėte savo realybės suvokimą; tačiau, niekada nepriimkite pažodžiui nieko, ką išgirsite. Visada judėkite, pagal besisukančią spiralę (kurią mes ir stengiamės sukurti), kas leis jums išvysti vis platesnį vaizdą. Niekada neapsiribokite tuo, kaip mes nusakome kokią nors idėją, - juk mes čia tiktai tam, kad atskleistume jūsų įvaizdžius ir pasibelstume į jūsų lasteles, tikėdamiesi, kad jūs galėsite aktyvizuoti tikrą, realų žinojimą, saugomą jūsų viduje. Būtent ten randasi visi duomenys, ir mes atėjome, kad pažadinti tai jumyse.

Mes nenorime primesti jums idėjų. Mes linkėtume, kad jūs neprisirištumėte nei prie vienos jums patinkančios idėjos atskirai, kartu bandydami apimti tai, kuo abejojate, ko dar bijote. Supraskite, kuomet susiduriate su taip vadinamomis "tamsiosiomis" savo pačių dalimis, jūs sukuriate galimybę iš jų išsivaduoti, ir viso, kas su tuo susieta. Tokiu būdu mes sugrįžtame prie pirmo ir paskutinio postulato: mintis kuria. Kokioj situacijoj jūs atsidurtumėte, - ten jūs atvedė jūsų mintys. Tiktai nepalaužiamas tikėjimas tuo, kad mintis kuria gali transformuoti tiek jūsų asmeninę patirtį, tiek visos jūsų planetos būtį.

Mes rekomenduojame jums kelti daugiau klausimų, kai kažkas pila kaustytomis formuluotėmis bei absoliučiomis tiesomis. Labai svarbu klausyti daugiau skirtingų nuomonių ir įvairių istorijų. Įsiklausykite, ką kalba šis žmogus [turima minty kontaktuotojas, perduodantis šį pranešimą], ir pabandykite pajausti, ar viskas čia teisinga? Mums labai patinka mokyti jus to, kad tik jūs patys turite nuspręsti, ką daryti; tiktai jūs patys esate atsakingi už savo gyvenimą, - ne mes.

Mes labai mėgstame (ir net didžiuojamės savo mokėjimu) pasakoti istorijas. Ir visada, - istorija, kurią mes pasakojame, yra, žinoma, ne vienintelė; tai ne paskutinis žodis ir neužbaigtinė tiesa. Tai visad tik fragmentas, nedidelė dalis bendro paveikslo.

Ką mes bekalbėtume jums šiandien, esame tikri, kad po metų papasakotume jums jau kitą istoriją, todėl, kad po metų jūs ir patys sugebėsite giliau viską suvokti. Tokiu būdu mūsų pasakojimai taip pat nepaliaujamai evoliucionuoja. Jūsų užduotis - atrasti kiekvienoje istorijoje save, atrasti tai, ką jūs žinote, - o ne tai, kuo jūs norėtumėte tikėti, ar tai, ką kas nors yra minėjęs.

Tikėti tuo, ką žinote - būtina, - tai yra tai, kas sieja jus su Pirmapradžiu. Kiekvienam jūsų lemta sužinoti, dėl ko jis gyvena, pagal tai, kaip jis prisimins savo vaidmenį.

Jūs patys pasirinkote būti čia. Jūs čia reikalingi. Jūs turite užduotį, kuriai jūs ruošėtės daugelį gyvenimų, taip kad jūs atėjo čia patyrę. Viskas, ką jums reikia žinoti yra jūsų viduje, ir jūsų pirminė užduotis - prisiminti savo patirtį. Šiame gyvenime jūs jau nekaupsite naujos informacijos. Šiame gyvenime jums teks prisiminti tai, ką jau žinote, ir mes čia tam, kad primintumėm jums apie tai. Tai - mūsų užduoties dalis.

Paruošė Cpt. Astera

san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

NSO.lt skiltis
Vartiklis