Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Į Havajus pas delfinus!  

Šiuo metu kuprotieji banginiai migruoja iš Ramiojo vandenyno šiaurės į Havajus, kur yra jų gimtinė. Kona pakrantę jie pasieks sausį ir vasarį. Būtent tada planuojami susibūrimai Kealakekua esančioje „Sky Island“ rančoje, kur žmonės medituos, palaikydami kontaktus su delfinais, apmąstydami jų žmogiškąją misiją.

Grafikas:
2010 m. gruodžio 5-11 d.: Pašlovinimo susirinkimas;
2011 m. vasario 6-12 d.: Susitikimas su bangininiais;
2011 m. vasario 20-26 d.: Susitikimas su migruojančiais banginiais;

2011 m. birželio 19-24 d.: simpoziumas “Delfinai ir teleportacija” (žr. daugiau);
2011 m. liepos 17-23 d. Susitikimas su Žvaigždėmis;
2011 m. rugpjūčio 14-20 d. Susitikimas su delfinų gimdyvėmis.

Kaina: 1294 USD (įskaičiuota apgyvendinimas rančoje ir 4 kelionės laivu susitikimams su delfinais).

Delfinai ir teleportacija

Ši mini-konferencija ir seminaras (2011.06.19-24) vyks naujajame Kona „King Kamehameha Beach“ viešbutyje ir bus aptariama mūsų galimybės dvasinės energijos pagalba keliauti laiku ir erdvėje. Filmai ir nuotraukos, meditacijos ir galimybė susipažinti su įdomiais žmonėmis iš viso pasaulio. Kviestiniai pranešėjai:
Alfred L. Webre, SRI futuristas, 2005 m. išleidęs knygą „Exopolitics...“, aptariančią tyrinėjimus kelionių laike ir teleportacijų srityse.
Andrew D. Basiago, vaikystėje dalyvavęs teleportacijų ir kelionių laike eksperimentuose (DARPA „Pegasus“ projekte). Jis teigia, kad JAV ištisus dešimtmečius teleportuoja asmenis į Marsą, praeitį ir ateitį.
Laura M. Eisenhower, prezidento anūkė, sielų gydytoja, hilerė, Sofijos-Magdelenos įsikūnijimas Žemėje.
Joan Ocean ir Jean-Luc Bozzoli - „Dolphin Connection International“ (1984) steigėjos.

Kaina: 1550 USD (nakvynė dviviečiame kambaryje ir 2 kelionės laivu pas delfinus (vienos kelionės metu kartais sutinkama iki 200-300 “verpsčių”); priemoka už vienvietį kambarį – 350 USD); kaina be viešbučio: 1215 USD (6 dienoms).

Joan Ocean svetainė: www.JoanOcean.com/


Banginių pranešimas žmonijai

Skaitykite: Delfinai

Jūs sužinojote apie meilės dalelytes, meilės atomus, o kartais ir meilės molekules.
Kai suprasite, kad Meilė yra vandenynas ir rasite būdus, kaip su ja bendradarbiauti, niekada nesipriešinsite jai, tada tapsite fotomorfinėmis amžinosiomis būtybėmis.
Imsite skleisti šviesą. Tapsite spindinčiais. Pasikeisite. Tas jūsų laukia ateityje.
Humpback whale leap Esame, kad pagreitintume šį procesą, jums ir sau.
Mes esame fotomorfiniai, tačiau nusprendėme gyventi įvairiose šventyklose ar buveinėse skirtingais laiko periodais.
Tačiau mes, banginiai, jau neturime išorinių šventyklų, nes visas pasaulis yra mūsų šventykla.
Kaip ir išorinių knygų ar rankraščių, nes daugiau mums jų nereikia.
Nelaikome jų šventais, nes raštai yra mūsų širdyse ir galvose.
Kaip ir pranašai, šventieji bei išminčiai, mes stengiamės tokiais būti.

2010 m. liepos 11-17 ir liepos 18-24 d. galite atvykti savaitei ar dviem į Bimini salą, jei norite susitikti su linksmaisiais dėmėtaisiais delfinais. Kad jūsų svajonės taptų realybe – tai tinkamiausias metas. Gyvensite ant vandenyno kranto ir kasdien išplauksite erdviu katamaranu į jūrą. Susitiksime Florodoje!

O gal tiesiog norite aplankyti Havajus? Tada patarimai:
a) susiraskite pigiausią skrydį (iš Kalifornijos skrendama tiesiai į Kona);
b) Oro bendrovėje užsisakykite automobilį (tai neretai ekonomiškai apsimoka);
c) Galite apsistoti Joan‘os Sky Island rančoje – 50-70 USD nakčiai (pigiau nei viešbutyje);
d) Kiekvieną dieną plaukioti ir nardyti Havajų paplūdimiuose ir mokytis iš delfinų.

Joan Ocean svetainė: www.JoanOcean.com/


Laikas (iš Urantijos)

Laikas ir amžinybė

Žmogaus kosminei orientacijai yra naudingas visapusiškas Dievybės ryšis su kosmosu. Kadangi absoliuti Dievybė savo prigimtimi yra amžina, Dievai susiję su laiku per amžinybės patirtį. Besivystančiose visatose amžinybė yra amžina laiko trukmė - amžinai trunkanti dabartis.

Mirtingosios būtybės asmeniškumas gali būti eternizuotas savęs identifikavimu su vidine dvasia pasirenkant Tėvo valios vykdymą. Toks valios pasišventimas yra lygiavertis amžinybės (tikslo realybės) realizavimui. Tai reiškia, kad būtybės tikslas nustatytas atsižvelgiant į akimirkų pasiekimus; kitaip sakant, kad akimirkų pasiekimai nesukels pokyčių būtybės tikslui. Neturi skirtumo milijonas ar milijardas akimirkų. Skaičius netenka prasmės būtybės tikslui. Taip Būtybės pasirinkimas bei Dievo pasirinkimas pasibaigia amžinosiose tikrovėse niekada nesibaigiančios Dievo dvasios ir žmogaus prigimties sąjungos amžinoje Dievo ir jų Rojaus Tėvo tarnyboje.

Yra tiesioginis sąryšis tarp bet kurio proto sąmonės brandumo ir laiko vieneto. Laiko vienetas gali būti diena, metai ar ilgesnis laikotarpis, tačiau neišvengiamai tai yra kriterijus, pagal kurį sąmoninga savastis įvertina gyvenimo aplinkybes ir pagal kurį suvokiantis protas išmatuoja ir įvertina laikinosios egzistencijos faktus.

Patirtis, išmintis ir sveikas protas yra laikinoje mirtingos būtybės egzistencijos laiko vieneto prailginimo aplinkybės. Kai žmogaus mintis nušoka į praeitį, ji įvertina praeities patirtį siekdama ją pritaikyti dabarties situacijai. Kai mintis išsiveržia į ateitį, ji bando įvertinti galimo veiksmo būsimą svarbą. Ir taip apėmusi abi patirtis bei išmintį, žmogaus valia daro dabarties sprendimą ir ima egzistuoti veiksmo planas, gimęs praeityje ir ateityje.

Savęs tobulinimo brandumo stadijoje praeitis ir dabartis imamos kartu, kad nušviestų tikrą dabarties prasmę. Savasčiai bręstant, ji siekia patirties vis toliau ir toliau į praeitį, o jos išmintingas spėjimas vis toliau ir toliau prasiskverbia į nežinomą ateitį. Ir kiek ši suvokianti savastis siekia vis toliau tiek į praeitį, tiek į ateitį, tiek jos sprendimai tampa vis mažiau priklausomi nuo dabarties akimirkos. Taip sprendimas-veiksmas seka pradeda išvengti tekančios dabarties pančių, nes ima atsižvelgti į praeities-ateities reikšmingumą.

Kantrybės mokosi tie mirtingieji, kurie laiko vienetas trumpas; tikrasis brandumas kantrybę išplečia per savitvardą, kilusią iš tikro supratimo.

Tapti subrendusiu - tai dabartyje gyventi intensyviau tuo pat metu išvengiant dabarties ribojimų. Brandūs planai, sukurti remiantis praeitimi, įsikūnija dabartyje taip, kad pagerintų ateities vertes.

Nesubrendimo laiko vienetas dėmesį sutelkia į dabarties vertę nutraukdamas jos tikrą sąryšį su ne- dabartimi - praeitimi-ateitimi. Brandumo laiko vienetas yra toks, kad koordinuoja praeities-dabarties-ateities sąryšį taip, kad savastis pradeda pasiekti dalykų visumos įžvalgas, pradeda regėti laiko landšaftą ir prasiplėtusių horizontų perspektyvos, gal net pradeda nuspėti esant amžinąjį kontinuumą be pradžios ir pabaigos, kuriame laikas tėra jo dalis.

Begalybės ir absoliuto lygmenyse dabarties akimirka apima visą praeitį bei visą ateitį.Aš ESU reiškia Aš BUVAU ir Aš BŪSIU. Ir tai perteikia geriausią amžinybės ir amžinojo koncepciją.

Absoliuto ir amžinybės lygmenyje potenciali tikrovė yra tokia pat prasminga kaip reali tikrovė. Tik baigtiniame ir laiko apribotame lygmenyje būtybės tarp jų mato didelį skirtumą. Dievui kaip absoliutui, kylantis mirtingasis, padaręs amžinąjį sprendimą, jau yra Rojaus būsimas gyventojas. O Visuotinis Tėvas, per Mąstymo Derintoją, nėra taip ribojamas žinojime, tačiau taip pat gali žinoti ir dalyvauti kiekviename būtybės laikiniame susidūrime su problemomis, kylančios iš gyvuliškojo į dieviškąjį lygmenį.

Papildomai skaitykite:
Kriptozoologija
Emocinis apsivalymas
Mano planeta artėja
Joan Ocean ir delfinai
Kur dūmai, ten ir ugnis
Miškas: Europoje ir Lietuvoje
A. Huxley. Suvokimo durys
Ryklių miegamieji ar „kosmetikos kabinetai“?
Trumpai apie Havajus ir polineziečių jūreivystę
Dinozaurų palikuonys Afrikoje
Bažnyčia už laiko gniaužtų
Išnykęs dinozaurų pasaulis
Žmonių rasės tyrinėjimas
Pasakiški airių elfai
Kinija: Gao Yao ir Zhi
Niagaros didžioji gyvatė
Trobriando burtininkai
Ir vėl čupakabros
Vūdū ištakos
Oro grobuonys

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis