2000.01.16

Siužeto idėja

Tolimoje planetoje prasideda kažkas nesuprantamo robotų veiksmuose. Planetoje tėra keli robotus prižiūrintys inžinieriai, paprasti technikai. Dėl spėjamo pavojo dėl nežinomo robotų viruso išplitimo, ryšis su planeta nutraukiamas. Reikia išsiaškinti, kas ten nutiko su robotais.


1.

3001-ųjų sausio 1-oji

Susirūpinęs Vytas Sorešas1) klestelėjo į krėslą. Jo akys nerimąstingai perbėgo darbastalio paviršiuje įsižiebusių informacinių langų seka2), - gal, neduokdie, juose užtiks dar kokių naujų blogų žinių... Ne, ačiū Spinui3), atrodo nėra nieko ypatinga...

Jo nerimą sukėlė Kseono X planetos įvykiai... Į ten esančias idrio kasyklas jis prieš du mėnesius investavo didelę savo kapitalo dalį. Iš štai šiąnakt atskriejo nerimastinga žinutė, kad prasidėjo sumaištis tarp robotų. Robogrameriai4) spėja, kad tie užsikrėtė nežinoma robotų pjezo-viruso rūšimi. Bijodami jo išplitimo, jie užblokavo visus Kseono planetos Z-ryšio5) kanalus.

Vytas ištiesė ranką, kad spragtelėtų nuorodą užsakytai ataskaitai iš vyr. robogramerio, kai staiga šalia piršto įsižiebė ypatingai svarbios naujienos piktograma. Jis mechaniškai paspaudė ją.

------ 2000.01.16 d. pakeitimas ---------
(Ankstesnioji versija paskaitoma sitame puslapyje;
ji gali buti kaip priedas Nr.1. Dokumentai)

Tai buvo praeitos nakties Z-ryšio seansų su Kseono žurnalo įrašai. Kairiajame langelyje - tik pati esmė, dešiniajame - išsamus pateikimas su visomis techninėmis detalėmis.

- Kas man iš tų "makaronų", - mintyse šyptelėjo Vytas ir jo akys nubėgo kairiuoju langu:


3001.01.01 01:27 Kseono X laiku:
Kseono X budintysis praneša Rotogramerių centrui, kad
įvyko incidentas ir prašo pagalbos:
"Nevaldoma situacija. Robotų veiksmai neapibrėžti.
Prieigos prie robotų valdymo stoties nėra."

3001.01.01 01:45 Kseono X laiku:
Robogramerių budintysis praneša, kad ryšio su robotų valdymo pagrindiniu
kompiuteriu nustatyti nepavyko jokiu protokolu - net ir visais atsarginiais kanalais.
"Ryšis nutrūksta VISUOSE moduliuose, priimančiuose įėjimo signalus į Kseono X robotų valdymo modulius".
Robogramerių budintysis prašo detalesnio situacijos aprašo ir
nuvykti į robotų valdymo stotį padėties patikrinimui.

3001.01.01 01:47 Kseono X laiku:
Kseono X budintysis patikslina situaciją:
"Kalnakasybos robotai pastebėti netoli bazės pastato.
Atrodo, kad jie nusitaikę į bazę. Jų veiksmai turi griaunamąjį pobūdį.
Turime nežymių pažeidimų gamybinėse patalpose.
Viena avarinė komanda skubiai išvyko į valdymo centrą.
Kita avarinė komanda bandys neutralizuoti prie bazės
pasirodžiusius robotus."

Čia Vytas mintyse atkreipė dėmesį, kad Kseono X budintysis siuntė žinutes nesilaikydamas ryšio seanso tvarkaraščio. Tai buvo griežtai draudžiama be būtino reikalo. Tai buvo požymis, kad padėtis Kseono bazėje yra rimta ir budintysis buvo nejuokais sunerimęs.

Toliau skaityti Vytui sutrukdė referentės skambutis, kad atvyko "Kseono X Idrio gavyba" prezidentas. Bet jam buvo aišku, kad vyksta kažkas nenumatyta. Na ir Naujų metų rytelis....


2.

3001.01.01. 00:08. Kseono X planeta

Pyteris jau buvo gerokai įkaušęs Naujojo tūkstantmečio sutiktuvių vakarėlyje ir dabar mergino Džiuljetą. Jiems besisukant greito šokio sūkuryje, tiesiai prieš Pyterio nosį susitvėrė halograma. Ji sukosi kartu su jais - visąlaik išlikdama prieš jį. Tai atrodė labai juokinga ...

- Velnias, - keiktelėjo Pyteris ir beveik mechaniskai ranka siektelėjo ieškodamas išjungimo mygtuko, bet staiga susigrizbo, - juk šio kanalo išjungti negalima ir jis panaudojamas tik ypatingais atvejais...

O ir bazės budinčioje veidas liudijo, kad nutiko kažkas nepaprasta...


Paaiškinimai:

1) Vytas Sorešas buvo pagyvenęs bankininkas, kuris ieškodamas naujų sričių kapitalo investicijai, neseniai nusipirko tolimos Kseono X planetos idrio kasyklas. Kseone visus darbus, dėl kenksmingų sąlygų, atliko robotai, o juos prižiūrėjo tik nedidelė grupelė inžinierių.

2) Jau keli amžiai, kaip informacijos pateikimui naudojami darbo stalų paviršiai, kuriuose dinamiškai kuriami langai pateikiant duomenis pagal darbo pobūdį. Jie įsijungia automatiškai prisiartinus darbuotojui prie savo darbo vietos. Jį atpažindavo pagal biometrinius duomenis. Tik istoriniuose romanuose randama griozdiškų ir nepatogių dėžių, vadintų kompiuteriais, aprašų. Dar anksčiau, kaip minima, informacijai įrašyti buvo naudojamas "popierius".

3) Spinas - komunikacinė ir informacinė sistema, užtikrinanti spartų tarpžvaigždinių pranešimų filtravimą ir pristatymą. Jos dėka adresatas gauna tik jam svarbiausius pranešimus, perduodamus didesniu nei šviesos greičiu. Kadangi tai brangi paslauga, pranešimai kruopščiai filtruojami pagal adresatus ir labai suspaudžiami. Jos užuomazgos pasirodė 23-iame Žemės amžiuje, tačiau įsigalėjo tik 25-ame, kai tarpžvaigždiniai skrydžiai jau nestebino.

4) Robotų valdymo programas kūrė robogrameriai.

5) Z-ryšis buvo technologija, leidžianti beveik akimirksniu perduoti informaciją dideliais atstumais. Tačiau ryšis nebuvo nuolatinis. Informacija būdavo sukaupiama, suspaudžiama ir tada per trumpą sekundės dalį išsiunčiama. Į parą su tolimomis planetomis tokie ryšio seansai, jei nebūdavo kritinės situacijos, būdavo kas pusvalandį.


Norėdami dalyvauti šiame kūrybos procese -- tiesiogiai parašykite NSO redaktoriui:
info@nso.lt

 

Pagrindinis APSAKYMO puslapis!

NSO puslapis!
Naujesni puslapiai:
Stebuklai – Biblijoje ir gyvenime
Prasideda nauja kosmoso era