Global Lithuanian Net:    san-taka station:

ARCHYVAS, 4


\

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:26:08
J/Visi turim ,jeigu norim ją turėti.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:23:50
J,Ryt diena užimta.
Gal pirmadienį.Ir aš sakau "labos...."

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:22:55
A\\Labai gera tavo mintis ir vietoje. Keliu taurę už ateitį, nes kartais man atrodė, kad aš jos tiesiog neturiu.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:19:22
A\\gerai. Sakai sunerimęs protas? Gal, kai grįžai, jau aprimsiu. Ir dabar gal išjungsiu komp.
O ką tu manai apie ryt dienos lietuvių kalbos egzaminą, kurį transliuos 11 val per radiją? Aš tai pasitikrinsiu save.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:16:41
J/Mes esam čia kartu.
Bet tegul lieka ir erdvės tarp mūsų.
Pripilkime viens kitam taures,bet negerkime iš vienos.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:12:04
A\\na kas čia do žodis `baimė`? Pratinsiu ir tave prie ginklų. Pasirink, ar dviese važiuosim į miško šaudyklą, ar tik su minėtais mano draugais ir bičiuliais. Prieš tai turėčiau suderinti su jais tavo kandidatūrą. Žinok, kai priklausai šeimai- niekas nekainuoja.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:04:21
J//Ar tavo sunerimęs protas įstengs rasti srendimą ?Tu ne daržovė.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 21:02:11
A\\sakai nematau? gal. Nors ir per įvairią optiką žiūriu. Ką daryt???

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:59:07
A\\Tai štai kas bijo? O kažkodėl visi, net ir Next World tą etiketę man klijuoja. :)

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:55:33
J//""TIESA "šalia ,bet tu jos nematai.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:53:11
Aleis, aš esu įkaitas kitų daržovių. Ir čia forume, vegetarai nori matyti mane daržove.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:51:44
J/Prašau,neskubink ..Reikia tam pasiruošt.....Kad nenusiviltum......Bijau.....Pavasari....

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:47:31
Visiems\\\Ar girdite? kas žinote kur TIESA? Ar šiapus, ar anapus, ar guli kur apšiapus. Jei kas radote, tai žinokite, tai aš pamečiau.Prašau, gražinkite.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:44:18
j/Gal esi be paliovos užsiėmęs ir nepasilieki nė truputėlio laiko žmogiškiesiems reikalams apžvelgti?Vidiniame pasaulyje ne visą laiką turi vyrauti įtampa,jam reikia leisti atsipalaiduoti.Nereikia įvaldyt jogos ,kur seks energija paverčiama dvasine.Ta energija nesvetima žmogui. /

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:32:54
Aleis, Šiandien nuvažiavau ir išsiaiškinau. Tu tikrai ne mano pusseserė. Bet kas tu? iš kur tu? Kas čia iš manęs poetą padarė? Gi, dažniausiai aš muzikos klausau, ne teksto. Kada turėsi laiko?

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 20:10:59
J//Ar čia tavo posmai?

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:57:18
Jieti//Prisiekiu dievais aš ne tavo puseserė.Nežinau kas mane pastumėjo į šį forumą.Aš jau rašiau,bet....???

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:47:11
Rsa \\\ jeigu tinka, duok ženklą. Gal tau modernūs ginklai neidomūs, paruoštas tau mano lankas 80 Pnd. stiprumo. Stiprink bicepsus ir tricepsus, ištempti nebus lengva. Paklydusias strėles sniege ieškosime su metalo detektoriumi. Šaudimo nuotolis-80 jardų. 3D rungties nuotolis-50 jardų.
Alus ir ugnis mano. Kepsime ką sumedžiosime.

Aleis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:38:15
Sveiki.Vakar grįžau,bet tik dabar pasisveikinau.Reik viską perskaityt.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 19:23:01
Inkognito, gyvenu pakenčiamai, dūmai rūksta ir nieko beveik netrūksta. Tik Aleis labai.
Savo miške ruošiu šaudyklą į taikinius ir 3D. Kai būsiu pasiruošęs, kviečiu tave ir Rsa patikrinti akies ir rankos taiklumą, mėtant ietį, šaudant iš įvairaus kalibro primityvių ir modernesnių ginklų. Žiūrėsim kas išeis į ugnies liniją ar šernas, ar kiškis ar koks tor. Pasigailėjimo nebus. Atnašausime auką Next - World ui jo garbei.

so 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 16:17:20
to unknown>>>...So,each day they run and play until the day comes,when one suddenly stops playing and looks up!THE EYES ARE STARING!And this one suddenly runs from the group....

OM 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 16:14:38
Išeinat:
ŽMOGUS
KĄ REIKIA ŽINOTI APIE AGNI JOGOS MOKYMĄ?
AUTORIAUS SKAITYTŲ PASKAITŲ 1990 - 91 m. VILNIAUS PLANETARIUME ANTRASIS LEIDIMAS
LIETUVOS RERICHO DRAUGIJA VILNIUS, 1995
Turinys
Šambalos šalis. Kas tai?
Šambala: legendos ir tikrovė
Rytų legendos apie Šambalą
Kas žinoma apie tai Vakaruose
Rusų šaltiniai
Kas gi iš tikrųjų yra Mahatmos?
Šambala davė visas religijas
Tiesa viena, tik jos formos įvairios
Religingumo smukimas ir ateizmas
Šambala skelbia Naująją Epochą
Blavatskajos žygdarbis praeitame amžiuje
Rerichų žygdarbis mūsų amžiuje
Rerichų apsilankymas
Šambala suteikia Agni Jogą
Kas yra Agni Joga
Ugninės epochos atėjimas
Agni Jogos aktualumas
Naujoji Epocha. Kas tai?
Praeitis
Žmonijos evoliucijos eiga
Kali Juga - tamsioji epocha Kokia buvo Liuciferio tamsios veiklos esmė
Dabartis
Mūsų laikai - sąmyšio laikai
Vakarų kultūros pabaiga
Kali jugos pabaiga
Ateitis
Naujosios Epochos sąvoka
Šeštosios Rasės Epocha
Pasaulio Motinos Epocha - moters epocha
Naujosios Kultūros Epocha
Bendradarbiavimo Epocha
Bendradarbiavimas su Šviesos Hierarchija
Bendradarbiavimas su "anuo pasauliu"
Bendradarbiavimas su Kosmosu
Žmogus. Kas tai?
Žmogaus analizė
Žmogaus gyvenimas nuo kūno mirties iki naujo užgimimo
Kartotiniai žmogaus gyvenimai
Likimas. Kas tai?
Kaip siela ir dvasia pasireiškia gyvenime
Penkios pakopos į savęs apvalymą
Žmogus - ugninė būtybė
Mokinystės kelias
ŠAMBALOS ŠALIS. KAS TAI?
Šambala: legendos ir tikrovė
Rytų legendos apie Šambalą
Nuo seniausių laikų iki šių dienų neaprėpiamose Azijos platybėse gyvuoja legendos apie tolimą, slėpiningą, šventą šalį. Tarp aukščiausių neprieinamų kalnų slypi ši šalis. Nuostabius slėnius su upėmis ir kriokliais, su puikiais sodais nuo žvarbių vėjų saugo snieguotos kalnų viršūnės. Šita gražioji šalis vadinasi Šambala.

Atmosphere 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 14:54:20
to <> Next World <>
At me a scientific view on the god but also parallels of reason I understand .
I Read your words, understanding that to mankind necessary not ordinary decisions for perspective evolution .
Probably resoluteness should go to realization .
That means G.O.D. / G.O.O.D. / GAME ?

OM 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:57:23
HIS PROMISE IS TRUE!" "THOU DIDST NOT TURN IN CONTEMPT FROM MY CHILDISH PLAY AMONG DUST,AND THE STEPS THAT I HEARD IN MY ROOM ARE THE SAME THAT ARE ECHOED FROM STAR TO STAR..."("Gitanjali" Sai- Rabindranath Tagore)

2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:51:17
Asmeninis tikėjimas(patirtis) sako,jog tarpe Didžiosiųjų Dvasių ir Rerichų draugas Robindhranatas Tagorė..

OM 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:33:15
Tik ne skeptikams!
_______________________________
Bendradarbiavimas su Kosmosu
Būdami kasdienybės nelaisvėje, mes visiškai nejuntame Kosmoso, nejaučiame jo realumo. Praktiškai mes gyvename vien Žemės planetoje, neskirdami didingam Kosmosui nė mažiausio dėmesio. Žinoma, nelengva atitrūkti nuo Žemės ,,tvirtynės" ir suvokti, jog visa, kas svarbiausia, - ne čia, o ten, kur tariamoji tuštuma. 0 žengiant į Naująją Epochą teks išmokti justi save ne banalioje Žemės kasdienybėje, o būti Kosmoso gyventoju, Visatos piliečiu.
Mūsų planeta - tai ne didžiulis pasaulis, virš kurio stogas - ,,dangaus skliautas" su taškučiais-žvaigždutėmis. Joks jūrininkas nelaiko savo laivo pasaulio centru - jis žino, kad po jo mažyčio laivo dugnu - didis vandenynas. Ir mes, planetos gyventojai, plaukiame panašiu laivu - po mumis bedugnė. Mažutis rutuliukas Žemė tėra viena iš stotelių didžiajame kelyje į Begalybę.
Naujojoje Epochoje, kada jau bus sugriauta Liuciferio padarytoji užtvara nuo Kosmoso, bus pradėti darbai santykiams su kitomis Saulės sistemos planetomis užmegzti. Taip prasidės naujoji pakopa -bendradarbiavimas su Kosmosu. Ji suteiks Žemės planetos žmogui naują galimybę - būti kosminiu bendradarbiu. Tai nebus technikos laimėjimas: nereikės sudėtingų ir brangių radijo, televizijos ar kitokių įrengimų. Tarp pasaulių prasidės minties ryšiai. Žmogus išmoks priiminėti kitų planetų gyventojų siunčiamas mintis, ir jiems siųsti savas. Toks minčių perdavimas jau praktikuojamas tarp mūsų planetos žmonių.

2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:30:42
(tesinys)
Naujosios epochos žmogus taip pat išmoks laisvai lankyti kitas planetas. Jam nereiks milijardus kainuojančių raketomis varomų kosminių laivų. Jis išmoks skraidyti Kosmose be jokių aparatų.
Himalajų priekalnių gyventojai stebisi, matydami alpinistus sunkiai kopiant į kalnus. Tie čiabuviai sako, kad jie pakyla į viršukalnes visai lengvai - be fizinio kūno, palikdami jį namie, o tik su astraliniu kūnu.
Jei keliones savo planetoje galima atlikti astraliniame kūne, tai tarpplanetinėms kelionėms netinka nei fizinis, nei astralinis. Jas galima atlikti mentaliniame kūne. Tam, žinoma, reikia atitinkamos treniruotės. Šambalos Mahatmos praktikuoja tokius skraidymus į įvairias planetas.
Skraidant į tolimuosius pasaulius, pajuntamas jų būties ypatingumas. Gali atrodyti keistai, kad prie kosminės Vienovės esama tiek daug įvairovės. Gamta ir gyvenimas kitose planetose visiškai skiriasi nuo gamtos ir gyvenimo mūsų planetoje. Mūsų egzistavimo būdo negalima taikyti kitoms planetoms. Jų gyventojai neatitinka Žemės formų. Žemiškoji evoliucija nėra pasaulėkūros vainikas.

OM 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:26:38
Per visą žmogiškosios sąmonės evoliucijos eigą, Šambala neša žmonijai šviesą - religinių mokymų pavidalu. Tai vyksta periodiškai, nes gautoji šviesa po kurio laiko aptemsta, praranda pirmykštį savo tyrumą. Gautoji išmintis žmonių iškreipiama, jie praranda teisingą kryptį, patenka į aklavietę. Būtina vėl atnešti skaidrią Šviesą.
Todėl kosminiai įstatymai numato periodišką žmonijos Mokytojų pasirodymą. Vykdydami Šambalos pavedimą, Mahatmos įsikūnija kaip religijų įkūrėjai, Didieji išminčiai, garsūs filosofai. Jie pasirodo visuose mūsų planetos istorijos posūkiuose, kad laiku suteiktų naują poslinkį žmonijos sąmonei. Kiekvienas iš tų Didžiųjų Šambalos Pasiuntinių davė naują pasaulinę religiją ar filosofiją - prasidėdavo nauja dvasingumo antplūdžio banga. Visada būdavo suteikiama ta Vienatinės tiesos dalis, kurią žmonija pajėgdavo suvokti. 0 kadangi šaltinis, iš kur atsirasdavo religijos, yra vienatinis, visų religijų pagrindai savo esme yra tie patys, skiriasi tik jų forma.
Taip Didžiosios Dvasios, vykdydamos savo Misiją, nepaliaujamai įsikūnydavo Žemėje. Paminėsime kai kuriuos pasiuntinių atėjimus, žinomus istorijai. Kinijoje tai buvo Lao-Cze ir Konfucijus. Indijoje, be didžiojo Budos, buvo legendiniai Rama ir Krišna. Senovės Persijoje -Zoroastras, ugnies kulto pradininkas. Senovės Egipte Hermeso .

OM 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 13:22:44
Kas gi iš tikrųjų yra Mahatmos
Mahatmų fenomeną paaiškina žmonijos kosminė evoliucija. Jos esmė tokia: kiekvienas žmogus yra dvasinė nemirtinga būtybė, kurios evoliucija vyksta pakartotinio įsikūnijimo žemėje būdu. Kūnui mirus, žmogaus dvasinė esmė išlieka ir tęsia savo buvimą erdvėje. Laikui atėjus, tasai žmogaus Aš vėl įsikūnija. Taip kartojasi kiekvieno žmogaus gyvenimai.
14 gyvenimų metu įsigyjamos protinės ir moralinės savybės išlieka, kaupiasi, ir tokiu būdu auga. Pereidamos per daugelį įsikūnijimų, tos dvasinės savybės vystosi, tobulėja. Po gana ilgo laiko žmogus pagaliau pasiekia visišką tobulumą, tuo užbaigdamas žmogui nustatytos evoliucijos saiką.
Toks ,,jau-nebe-žmogus", pereina į naują, kitą kosminės evoliucijos stadiją kurią galima pavadinti ,,dievažmogiška" arba net ,,dieviška". Juk tokį antžmogį, palyginus su eiliniu žmogumi, galima pavadinti stačiai dievu, nes jo sąmonė tiek aukštesnė už paprasto žmogaus sąmonę, kiek pastaroji - už gyvūno. Nieko čia nėra antgamtiška -.kosminei evoliucijai ribos nėra! Šitą evoliuciją užbaigusios būtybės ir yra Mahatmos (Didžiosios Dvasios).
Pagal hierarchinį Visatos valdymo principą, mūsų planetos Mahatmų brolija yra neregimoji planetos valdžia. Ji sudaro žmonijos evoliucijos planą, vadovauja jį vykdant. Šambala atidžiai seka viską, kas vyksta pasaulyje. Naudodamasi priemonėmis, kurių nežino mūsų mokslininkai gali matyti bet kurią planetos vietą, gali skaityti žmonių mintis. Mahatmos siunčia žmonėms evoliucijos idėjas - ne raštais, bet mintimis. Šambala yra visokių įkvėpimų šaltinis - evoliucinių, filosofinių, meninių...

T 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:48:35
Jietis>>>na,jis protingesnis uz mane,as nesakau,jog uz tave...
Siap tavy yra susikaupe daug nerealizuotos energijos,reiketu ja perpaskirstyti kitaip...Dali meiles atiduoti tiems,kurie lyg ir nebelabai mieli..o vis salia

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:42:48
Inkognito, sveikas. Man viskas gerai, :) išskyrus...
Dabar skubu, iki vakaro.

inkognito 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:34:58
Jietis>> Sveikas senokai bebuvau čia,naujasis kompas streikuoja,kažkodėl neijungia Vartiklio rodo kad jis neegzistuoja.
Tai vis aiškiniesi santykius su Rentgenu? Kaip laikosi rsa?
Pokštininkas pastaruoju metu rašinėja keistus postus?Ar tik jam kas nors neatsitiko?
Pastarosiomis dienomis brandinu dar viena AG varytuvo variantą,bet apie tai smulkiau parašysiu e-maile.

2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:33:31
As tau daviau telefona,bet tu nepanorai kreiptis..Kaip nori...
Pokalbiai su protingesniu zmogum,bioenergetiku,niekad nepakenkia...

Tau 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:31:47
Jieti>>>Su tavim viskas gerai?

Rentgenas 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:11:17
Let`s the rock and roalls are rolling (Rolling stones)
And the (Beatles) flee
I am singing song-I`m dead
but, Jietis, never dee! :))

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:08:42
Žinai, gal eik tu š. šunims gal šėko pjauti
O ant keistos kalbos tavo galiu ir nusispjauti.
...
Gana jau man dievu
Pabūgusių Atlanto
Bet ko gi nusileido Jie
Ant Baltijos šio kranto?
Tai atsakyki, jei gali
Jei tau jau viskas aišku
Kas žaidžia „kate su pele“
Neišsitepdamas sau rankų?
Aš pykstu ant tavęs
Kad negerbi tėvų tarmių
Ir tu matai kaip leidžiasi gal ne dievai
Ir sėdas ant anglių.

Rentgenas 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:05:30
It`s not good question
It`s the best ........
Because i don`t the answer
You said and i repeat-
Welcome to mine disaster.

Jietis 2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 10:03:16
Tai kas tu, Rentgene, esi
Juk buvo taip paklausta
Galėtum atsakyt kažką
Ir man galva paskausta.

2007 m. sausio 26 d., penktadienis, 09:03:55
Niekas niek
am
.tie
k
ne.gali padė, , ti,
kiek gali padė,ti
pats sau...

? McNaught ? 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 22:43:30
msowww.anu.edu.au/~rmn/C2006P1new.htm

Jietis 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:43:54
Einu kaip neregys žemyn gatve
Vis patapšnodamas balta lazda
Žinau ji čia, kažkur šalia
Bet ją kankina abejonė, nežinia.
...
Kada paklausia-nustembu
Iš kur tiek savyje randu
Spalvų, eilių, natų...
Žadėjai, gi, padėt pakilt
Juk neprašiau mane pamilt.
...
Tad prasiverki, o Dangau!
Gal pirmą kartą to prašau
Nurodyk Sielą be kalčių
Kad būtų lengva eit keliu.

Liurbimantas 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:36:12
is tikruju pajuokavau , tokiu durniu kaip as , net ateiviai negrobia , o jei per klaida pagrobia , tai kur nors pakeliui kaip siuksle ismeta

Jietis 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:36:04
Aleis, klausi "o kodėl"? Jau akis pražiūrėjau, o žinios kaip nėr, taip nėr.
Tas kelias kur kairėn-ne man. Nors ir iš didelės pagarbos tam luomui, abejoju, ar ir jie įvaldę tą jogą, kur seks energija paverčiama dvasine. Taigi, būti varpininku-aš nelinkęs.
O kuo blogai daržovė? Vis tiek iš žemės-žemėn. O gal ir ne? Bet aura kai kiaura, energija nusiurbiama. Aplinkai gerai, man lyg ir negaila, bet -kompostas.
Kelias, gal ne klystkelis, ne asfaltuotas ir su šalikelėmis. Eisi vienas, gal tiesia, gal ilgai, žiūrėk-ir baigsis. O kur tas kompasas, kad tiesiai, tiesiai ir į viršų?
"Norėtumei?" Taip.

valdas 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:32:03
as nusipirkes debilografa , zinokit labai padeda . Perskaitau kokias nors intencijas ir nieko nesuprantu nes esu debilas

Jietis 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:56:19
Tautvida, aš tau vaistų neišrašinėjau. Tai viskas ka norėjau pasakyti.

2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:28:19
...kuo jūs esate tikri,jog tai nebūsite jūs...(???)

Tautvida 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:35:28
Inko---jietis>>>jūsų žiniai-tikrai jokių vaistų nenaudoju,tad ir keisti nėra ką .Bet,jei ir nutiktų taip,jog prireiktų vaistų,kuo jūs esate tikri,jog tai nebūsite jūs...(???)

Liurbimantas 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:53:16
mane pagrobe rasau is kosminio laivo pabegau nuo priziuretojos vales pas mus cia visakas is vatos tapetai is vatos grindys is vatos kosminis laivas tai iliuzija cia visur vata mynksta ateina valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kaip minksta

valdas 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 16:52:35
skaiciau intencijas patarimas nuspirk debilografa

valdas 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 16:51:55
skaiciau intencijas patarimas nuspirk debilografa

Jietis 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:42:37
Jietis 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:24:42
\URBI ET ORBI\\\\\\
Atšaukiama. Niekas neprisipažino.

)I(-U-K 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:22:44
CIKRAI. TUR BUT REIKIA BLATO, KAD KA)I(KA PRALEISTU, O KAI KA NEPRALEISTU. nEGI IR CIA SEKTANTAS SEDI/???
Cpt.Astera's advisor, A GIRDI? KIRSU PUSHI, GRIAUSU DANGU.

)I(-U-K 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:04:33
KA)I(KOKS GLAVLITas.

)I(-U-K 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 15:01:25
Jo, jo, vieni cia knygas spauzdina, o kiti savo minties be cenzuros negali uzrasyti.

Jietis 2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 13:13:38
[[[VVebAdmin]]]<-------.Jei nepraleisi laisko Aleis, apskūsiu tave Cpt.Astera's advisor iui.

2007 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 08:49:17
Tautvidos daktarui-keisk vaistus ar nematai kad jai ir vel paumejimas

'oo' 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 22:07:53
če psychatruonynių šakmatū klŪbaz.

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 21:46:01
Kas čia? SMEGENŲ SKALBYKLA, AR TIK SEKTANTŲ LIZDAS?

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:53:42
tik tiek..

OM 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:53:03
1)
Žmonės gali gyventi laimėje arba neviltyje. Neišmanymas – kelias į neviltį. Išmintis suteikia laimę. Kasdieną mes renkamės Gyvenimą arba mirtį. Kas mėnesį mes tampame laimingesni ir gyvesni, arba labiau įsitempę,labiau nusivylę, labiau mirę. Žmonės retai miršta per vieną dieną, jie miršta visą gyvenimą, pasirinkdami varganą gyvenimo būdą.
3 pagrindinės mirties priežastys yra:
Neišmanymas – mes niekada nesipriešiname tradiciniam fizinės mirties neišvengiamumo suvokimui ir niekada negalvojame apie natūralų savo dieviškumą ir dvasios jėgą.
Emocinės energijos užterštumas – mes nevalingai sugeriame jausmus, emocijas ir energijas – tiek geras, tiek blogas – tų žmonių, su kuriais būname drauge. Dauguma žmonių nieko nežino apie savo energijos kūna ir apie tai, kaip jį išvalyti paprastomis dvasinio apsivalymo praktikomis: Žeme, Oru, Vandeniu, Ugnimi, meditacija, meile, energija ir poilsiu. Emocinės energijos užterštumas gresia jos netekimu ir mirtimi. Klaidinga ir negatyvi informacija gali sukurti aukos sąmonę ir pripildyti mūsų gyvenimą savęs neigimo.
Neteisinga mityba – medicinos mokslas skelbia, kad dauguma žmonių, galima sakyti, save suvalgo. Krikščionys, kurie turėtų įgyti amžiną gyvenimą, miršta nuo vėžio ir širdies ligų, kurias sukelia pernelyg gausus mėsos vartojimas, taip pat, kaip ir nekrikščionys. Neteisinga mityba nužudo daugiau žmonių, nei alkoholis, cigaretės ir narkotikai drauge sudėjus. Žinoti ir suprasti tai, yra išminties pagrindas.
Šio straipsnio tikslas yra perduoti jums 50 metų tyrinėjimo patirtį. Keliavau aplink pasaulį daugiau nei 10 kartų, studijavau įvairius mokslus ir įvairias religijas, tikėdamasis rasti žmogaus laimės paslaptį – dieviškosios žmogaus būtybės vartojimo instrukciją. Dabar dalinuosi su jumis tuo, ką radau vertingiausio – pagrindiniais principais ir praktikomis,kurios padarys jus sveikesnius, laimingesnius ir sėkmingesnius visuose gyvenimo lygmenyse. Ką jūs darysite su šiomis žiniomis, žinoma, priklauso nuo jūsų. Aš padariau viską, ką galėjau, kad pristatyčiau savo idėjas aiškiai ir paprastai.
Pirmiausia aš pasteiksiu pagrindines taisykles, esančias Dievo vartotojo instrukcijoje žmogiškam kūnui ir protui, žodžiais, kuriuos jums bus lengva prisiminti: 1. Protas - 2. Žemė - 3. Oras - 4. Vanduo - 5. Ugnis - 6. Meilė - 7. Pagarba Šventiesiems - 8. Poilsis.
Dabar paaiškinsiu visus šiuos žodžius, suteikdamas jiems aiškesnę prasmę. Tuomet jūs suprasite taisykles – dvasinio apsivalymo principus, kurie padarys jus sveikus, laimingus, gyvybingus ir sėkmingus. Dvasinis apsivalymas yra paprasta praktika, kurią mes atliekame kasdieną, kuri išvalo mūsų energijos kūną ir todėl mes imame jaustis geriau. Tai aprūpina mus kokybiškesne energija ir leidžia pajusti ramybę, džiaugsmą, meilę, būti kūrybingesniais. Dvasinis apsivalymas išlaiko fizinį kūną sveiką ir padaro jį gyvybingą, malonų būti.
Aštuoni didieji dvasiniai apsivalymai yra:
Žemės apsivalymas: Žemės apsivalymas – tai mityba ir pratimai. Įvaldyti mitybą, reiškia sužinoti, ko mūsų kūnui iš tiesų reikia, kiek ir kaip dažnai. Tai reiškia gerai maitintis ir reguliariai badauti tam, kad mūsų vidaus organai galėtų pailsėti. Vegetarizmas yra būtinybė, jei norime užtikrinti mentalinę ir fizinę sveikatą. Labai svarbu turėti ir asmeninę fizinių pratimų sistemą. Geros sistemos yra pasivaikščiojimas, hatha joga ar penki Tibetietiški pratimai. Yra daugybė Žemės apsivalymo formų, tokių kaip kristalų panaudojimas, važinėjimas dviračiu, sportas, būgnų mušimas, šokis, masažas, manualinė terapija, plaukimas, buvimas miške ir t.t. Žemė taip pat apima ir mūsų mėgstamą darbą, karjerą, sugebejima valdyti pinigus. Tai taip pat yra ir sugebėjimas mylėti bei kūrybiškas tarnavimas žmonėms.

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:50:18
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:49:41
2)Oro apsivalymas: Jūs galite išgydyti savo protą ir kūną sąmoningai kvėpuodami Dieviškąja Energija. Tai nuostabus įrankis, kurio jus gali išmokyti geras Rebething’o specialistas. Jums nereikia numirti, kad pajustumėt Dievą. Jūsų kūnas yra Dievo šventykla. Geriausia vieta pajusti Dievą yra jūsų pačių kūnas. Sąmoningas Kvėpavimas Energija dažnai yra vadinama biologiniu Dievo pajautimu. Praktikuotis lengva, kai išmokstate sujungto kvėpavimo ir kai išmokstate kvėpuoti Pačiu Kvėpavimu. Pats Kvėpavimas yra Gyvenimo Kvėpavimas, Gyvenimo šaltinis – Dieviškoji Energija kūnui ir protui. Sąmoningas Kvėpavimas arba Kvėpavimas Energija yra gydantis, suteikiantis žmonėms daugiau dvasingumo ir pasitenkinimo savimi. Intuityvusis kvėpavimas sužadina kūną ir protą, išvalo kūną ir nervų sistemą. Daryti tai kasdieną arba reguliariai yra pagrindinė taisyklė vartotojo instrukcijoje .
Vandens apsivalymas: Maudymasis du kartus per dieną yra nuostabi dvasinio apsivalymo praktika, kuri išvalo ir subalansuoja energetinį kūną. Svarbu išsimaudyti tuoj pat atsikėlus ir patartina išsimaudyti prieš einant miegoti. Pastebėjau, kad visi nemirtingieji jogai, kuriuos sutikau, maudosi prieš saulėtekį ir prieš saulėlydį. Šios praktikos nauda yra ypatinga, bet geriau jūs patys išbandykite ir atraskite, ką ji jums duoda. Žinoti, kokios kokybės vandenį geriame, taip pat yra labia svarbu. Svarbu gerti pakankamai daug. Dauguma sveikatos specialistų rekomenduoja per dieną išgerti bent apie du litrus gryno vandens. Patikrinkite vandens kokybę!
Ugnies apsivalymas: Suprasti ir naudotis dvasine ugnies galia tam, kad išvalytumėt savo energetinį kūną, yra yra taip pat svarbu psichinei ir fizinei sveikatai, kaip ir tinkamas maistas. Daugiausia inteligencijos reikia naudojan ugni. Ugnis gali sudeginti visų ligų priežastis, esančias jūsų energijos kūne – auroje. Ugnis padeda išvalyti aurą. Ugnis gali sudeginti mirties siekį ir pasikartojančias negatyvias emocijas greičiau, nei bet kas kitas.
Meditacija/proto apsivalymas: Kiekvienos minties, atsirandančios mūsų sąmonėję, kokybės įvertinimą Buda vadino pagrindine praktika, vedančia į nušvitimą. Dalis šios praktikos yra mokymasis transformuoti negatyvias mintis į pozityvias. Meditacija – tai negatyvių minčių ir emocijų sulaikymas prote ir jų transformavimas į harmoniją su Tiesa. Protas yra galingas mechanizmas, padedantis siekti tikslo. Mes turime nuolat rinktis tikslą, kurio mūsų protas galėtų siekti. Siekti vieno vertingo tikslo po kito yra samones sekmes rodiklis. Įvaldyti protą padeda ir šventų raštų ar kitų vertingų minčių skaitymas bei įsiminimas. Puikūs būdai išvalyti protą yra mantra joga ir malda.
Meilė: Meilės ir žaismingumo puoselėjimas tarpusavio santykiuose yra svarbi vartotojo instrukcijos dalis. Būdami sąžiningi ir etiški jaučiamės gerai. Kai mes mylime kitus taip, kaip save, meilė yra aukščiausiasis savęs patvirtinimas. Savęs patvirtinimas ir teigiamos mintys apie save leidžia mums priimti kitus ir būti pozityviais jų atžvilgiu. Mes Patys Savimi esame Begalinė Kurianti Dvasia arba Gyvenimo Energija. Jausti Dievo Buvimą savyje yra meilė. Jausti Dievo Buvimą kituose yra meilė. Meilė- tai dvasinė bendrija ir dvasinė šeima, kurioje mes gauname palaikymą dvasiniam augimui ir esame gydomi. Meilė taip pat yra ir dalyvavimas bendrijose bei politinė atsakomybė. Dalyvauti bendruomenės veikloje, vietinėse, nacionalinėse ir tarptautinėse valdžios institucijose yra praktinis būdas parodyti savo meilę kitiems žmonėms.
Pagarba Šventiesiems: Kartais mes susitinkame labia išmintingų ir gerų žmonių. Išmintinga yra pabūti su šiais žmonėmis, pagerbti juos ir išmokti iš jų kuo daugiau. Mokymasis iš žmonių yra geričiausias būdas išmokti. Iš tėvų išmokstame tiek neigiamų emocijų ir įpročių, tiek teigiamų. Esu sutikęs keletą nemirtingų jogų, kurie yra šimtus, o kai kurie iš jų ir tūkstančius metų tame pačiame kūne. Jie yra labai labai išmintingi ir nusipelno būti vadinami Šventaisiais. Būti su jais man yra didžiulis malonumas. Bendrauti su žmonėmis, kurie yra daug pasiekę tame, ko siekiame mes, yra svarbi taisyklė.
Poilsis: Šabas, nurodytas Bibliojoje, yra gera praktika, bet tai nebūtinai turi būti šeštadienis ar sekmadienis. Tai gali būti bet kuri savaitės diena. Vienos dienos per savatę poilsis leidžia mums dvigubai labiau džiaugtis likusiomis šešiomis ir padaryti dar daugiau. Žinojimas, kada reikia sustoti ir pailsėti, yra raktas į sveikatą ir sėkmę. Poilsis yra tiesioginio Dievo buvimo paujautimo praktika. Tai nesibaigiantis galios, išminties, malonumo, gydymo, kūrybingumo ir stiprybės šaltinis. Absoliutus poilsis yra absoliuti galia – niekas jai negali atsispirti. Žinojimas, kada ilsėtis ir atsipalaidavimo praktika yra svarbi žinia vartotojo instrukcijoje.
Dabar žinote pagrindinius vartotojo instrukcijos principus. Galite sužinoti daugiau tiesiog praktikuodami juos ir skaitydami Bibliją, Šiva Purana ar kitus Šventuosius Raštus. Yra daug daugiau principų.

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:48:25
3)Kvėpavimo paslapčių mokomės per Patį Kvėpavimą, badavimo paslapčių galime išmokti tik badaudami, ugnies paslaptis galime atskleisti tik per Pačią ugnį. Vandens paslapčių mokomės maudydamiesi, nuolankumo paslapčių mokomės atsiduodami Dievui, šventumo paslapčių mokomės bendraudami su Šventaisiais, poilsio paslapčių mokomės ilsėdamiesi, o proto paslapčių mokomės galvodami. Pažinti gyvenimą galime tik gyvendami. Labai svarbu yra sugebėti tiesiog Būti!
Galime pasirinkti neišmanymą arba išmintį. Neišmanymo pasirinkimas atneša sumaištį ir mirtį. Išminties pasirinkimas suteikia apsivalymą, malonumą ir asmeninį gyvybingumą. Veikdami harmoningai su savo dieviškąja prigimtimi, jaučiamės gerai ir gyvybingai. Kartais jaučiamės gerai tol, kol kažką darome, bet po to jaučiame blogas pasekmes. Žinotis kas yra kas – tai išmintis!
Jei kai kurios iš šių paprastų praktikų jums yra naujos, bet jūs jas pradėsite praktikuoti, greitai suprasite, kodėl pasaulyje egzistuoja nusikaltimai, nesėkmės ir nelaimės. Praktikos reikalauja trupučio pastangų, bet jos yra paprastos ir neduos jokių rezultatų, kol nepradėsite iš tiesų praktikuoti. Buvimas sumaištyje, taip pat reikalauja tam tikros savidisciplinos – disciplinos su bausmės priedu.
Medituokite į savo energijos kūną besimaudydami po dušu ar vonioje ir pajusite, kaip skirtingai jaučiatės prieš tai ir po to.
Įkurkite ugnį židinyje ar ugniakure kieme ir pamatysite, kaip pasikeis jūsų jausmai. Paprastas sėdėjimas prie ugnies vieną ar dvi valandas gali gydyti fizines ligas. Depresiją tai išgydo bematant.
Susiraskite kvėpavimo energija arba rebething’o mokytoją ir praktikuokitės kartu dešimt pamokų, jei norite patirti nuostabų stebuklą. Jūs pajusite Dievo dvelksmą savo kūne.
Vieną dieną badaukite, gerdami vien skysčius. Mankštinkitės džiaugdamiesi savo kūnu, pajuskite, kad turite kūną. Palaikykite gerą fizinę būklę.
Perskaitykite po vieną puslapį iš Šventųjų Raštų arba eksperimentuokite su mantra.
Maloniai bendraukite su kaimynais ir dalyvaukite miesto susibūrimuose.
Pabandykite ilsėtis Dievo Buvime, kol tai taps jums kasdienybe. Dievas myli jus. Ir yra nuostabu mylėti Dievą.

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:46:05
Be oro mes kvėpuojame gyvybine energija...Tai intuityvusis kvėpavimas..

-<^>- Next - World -<^>- 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:35:00
__________________________________________| Atmosphere |-----
The reason of misunderstanding : - Time / Consciousness / the Site - a
relativity of the multivariate validity. People do gravity of invalidity... UnReality to be altered.. Everyone disappear with Real understanding - (All Reality - Dream,... dream in an internal flying existences.). Exist in the all positions of clear flying dreams- (memory remains) . Unlimits to a life - on the High Road ( all time and again) . All control of artificial existence - freedom of consciousness.
__________________________________________
People see, and yet so shabby ends of judiciousness more to surrender, Anything other has no such big value as the future, the Person (one) which all have brought - sleeping in pass.
__________________________________________
Bitter Tears in a shower - as though cry loneliness in the sky, - To wait-search, be thought-studies, be sad, but true, the Nobility of that you wait, the nobility in that you study, is the nobility where you head and with whom you go, Small hours - a thing which should not be on high road .
_________________________________________
The answer to yuor question will come through ~ 76 h.....- a serious matter that toushes your future........
_______________________________________________________
___________| Next World is |_____________________________

36 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 19:34:40
?

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 18:37:35
'ir'

green day* 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 18:36:40
Nebenoriu pranasauti,nakti regejau keista sapna...mirusieji,artimieji liepe iseiti is namu,nes turi ivykti ZEMES DREBEJIMAS...Jie tiese ranka,bet parode ir tai,jog yra kita egzistencija..likus,ior pradejus kvepuoti ne oru..
Dar...radau eilerastuka..
man be tavęs liūdna....
net kai obelys žydi...
man be tavęs liūdna
kaip prieš tolimą skrydį..

atsiverčiu laikrašti ir skaitau.
šimtai dievų siulo paslaugas tau.
čirškia telefonas ir savaitgalis klausia:
"ar šiandien išgersim ?" atsakau "tikraisiausiai"


per kambarį bėga pasiklydus pėle..
man i ranką isminga amūro strelė...
kiek kartų bandžiau atsargiai ištarti
bet pradėdavau rėkti ir gaudavau barti...
atsibudus klausaus ar dar plaka širdis...
ką žemės drebėjimas man pasakys?
žiūriu pro langą ==kvėpuoja ...

Tautvida 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 18:24:59
Jie čia iui>>>Bolatiruokis..:)
Jie čia iukui>>>Tau vis kyla geresni jausmai,kartais i Tave žiūriu lyg i vaiką...Nepyk.

Atmosphere 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 15:40:43
To <> Next World<>
I the person opened to new ideas. I do not have fear either before a life, or before death, is capable of heroism. But I sad from misunderstanding a dream about other planets. I feel that you can give an explanation and so it would be desirable shortly.

Jietis 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 13:49:45
WebAdmin\\\Ačiū už paaiškinimą. Gal išimties tvarka, praleisite Laišką Aleis? Du kart ačiū. Mirsiu-nepamiršiu. :)

JIECIUI 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 13:40:05
Be Apimties, dar yra anti-spamine ir anti-keikuniska kontrole...
Kasdien nufiltruojama gerokai virs 90% visu zinuciu... t.y. is 10 nevisada 1 praeina... Salygos nuolat grieztinamos, nes vos atleidus cia tebutu spamo savartynas...

JIECIUI 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 13:37:20
Maksimalus vienos zinutes ilgis - 5000 SIMBOLIU

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 12:52:59
TAUTVIDA BAIK CIA MUS UZ NOSIES VEDZIOTI

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 12:14:16
Jo, panašu, kad tai Tautvidos nuosavas forumas.

Jietis 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 12:12:26
WebAdmin\\\Tai kokį filtrą čia uždėję, kad teksto nepraleidžiate? Ar tik kai kam nepraleidžiate? Galėtumėte kartais ir paaiškinti.

pokštininkas 2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 11:48:07
<^>Next-Worldis<^>, džiaugiuosi, kad mano prielaidos buvo neteisingos ir tu vis dar neišskaidytas? :)

2007 m. sausio 24 d., trečiadienis, 11:32:46
kiek eilučių praleidžiat parašyt? Ar tik Nextui kiek nori?

Tautvida 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 21:55:47
<Next-World>>>>Ar būtų galima suprantamiau?

-<^>- Next - World -<^>- 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:47:35
/ - A diagonal path across a field road . \
______________________________________________________________________
/ - In total it is so much much because not realized universal- "ONE" \
_______________________________________________________________________
- Маya - a safety lock / the filter and ...
Going further they be see essence supermeasurement of a structure of the world / worlds .\
________________________________________________________________________
Atmosphere : - Invisible rules come up - ( can choose):
Game - playing;
Absurdity - not playing;
Going to learn - multidimensionality of life .
/ The sense in all that only is .\
_______________________________________________________________________
______________________| </|\> Next World is </|\> |____________________

papildomas atsakymas 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:37:06
Rerichas pasakoja apie žmones, pabuvojusius toje slėpiningoje šalyje. Jie aprašė bibliotekas, laboratorijas, saugyklas, taip pat garsųjį Bokštą. ,,Daugelis dalykų, kurie mums atrodo fantastiški prasimanymai ir pasakos, tose vietose apšviečiami ypatinga tiesos šviesa. Didingieji Mahatmų pavidalai praeina pro mūsų akis ne kaip šmėklos, bet kaip Didžiosios Būtybės iš kūno ir kraujo, kaip tikrieji aukštojo žinojimo ir galios Mokytojai

tai labai įdomu 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:20:59
Sakoma, kad joje gyvena ne šiaip eiliniai žmonės, o nepaprasti pasišventėliai, Išminčiai. Juos vadina Mahatmomis - Didžiosiomis Dvasiomis. Legendos byloja, kad Mahatmos yra pasiekę tobulumą, jog Jie gyvena pilnutinį dvasinį gyvenimą, sukaupę gilią išmintį. Jie suvokė Būties slėpinius, sukaupė milžiniškas žinias: apie Kosmoso ir Gamtos dėsnius, apie praeitį ir net apie ateitį. Jie geba valdyti galingas vidines slapčias jėgas. Jie gali keliauti Kosmose ir gyventi kitose planetose.
Ir dar legendos byloja, kad visas savo nepaprastas žinias Mahatmos saugo visiškoje paslaptyje ir niekam jų neišduoda. Jie taip daro todėl, nes žinojimas yra didžiulė galia. Ypač giliausių Kosmoso ir Gamtos paslapčių, o taip pat ir nepaprastų žmogaus organizmo galimybių žinojimas. Ši jėga gali būti milžiniška, o todėl ir be galo pavojinga, jei būtų panaudota piktų egoistinių žmonių prieš kitus žmones.
Štai kodėl taip rūpestingai saugomos prieigos prie šios kalnų šalies, štai kodėl ji visiškai neprieinama svetimiems. Neperžengiamos prarajos ir sniego griūtys užblokuoja kelius. Niekas neras kelio į Šambalą, išskyrus tuos, kurie Jos pašaukti, - nedaugelis išrinktųjų, pačių doriausių, pačių garbingiausių, nugalėjusių egoizmą, ištikimai tarnaujančių Visuotiniam Labui

2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:11:09
t.b'ž.. virblis':)

Green day* 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 20:09:58
ram..>>zvirblis kaip zodis dazniausiai atsiranda del gerkles cakros uzblokavimo... MANIPURA ...

rambynas 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 19:45:08
idomu > she tau uz kalba she kad atsimintum padla zodis zvirbliu isejes JAUCIU sugryzta

idomu 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 19:27:20
Ligų diagnozė, tikrinant bioenergetinį žmogaus kūną – aurą.
Žmogaus aurą galima ne tik pamatyti, ją galima pajusti rankomis. Jeigu ji menkutė - spalvos pilkos. Jei žmogaus auros belieka keli centimetrai, tai mirtis jau čia pat. Malonu, jei aura yra 70-80 cm.Tada pajunti, kad ji užpildo beveik visą kambarį. Paprastai tai galingi, stiprūs žmonės. Jei aura menka, tai bioenergetiko pareiga ją suaktyvinti, pakrauti žmogų energija. Iš karto gerėja žmogaus savijauta, jam grįžta gera nuotaika.
Rankomis atskirai apžiūriu galvą, poto pereinu stuburu per visas jame išsidėsčiusias čakras. Jaučiu, kaip funkcionuoja energetiniai kanalai. Rankomis tiriu visą kūną. Kartais aura būna tarsi suplėšyta ir vietomis užčiuopiu duobes, kai kur kalnus. Kai kada aura būna pradurta, jaučiasi energijos nutekėjimas ir visa tai atspindi spalvos.
Kraujo vėžys – šalčio duobė prie stuburo uodegėlės, raudonojoje čakroje.
Cukrinis diabetas – duobė prie kasos. Ten taip ir smenga ranka.
Kai kada užčiuopiu kamščius, šalčio juostas, tarpais atrodo, lyg bioenergetinis laukas būtų nutrūkęs.
Ten, kur yra kamščiai, formuojasi radikulitiniai ir osteochondroziniai taškai.
Jeigu kamštis yra ties pirmaisiais kaklo slanksteliais, galvoje, per taip vadinamą Brahmos skylutę, stipriai traukiama bioenergetika, tačiau ji negali normaliai funkcionuoti. Pakilimai, vykstantys galvos bioenergetikoje, sukelia migreną, kurios negalima išgydyti vaistais ir galvos gydymas šiuo atveju yra beprasmis, kadangi priežastis slypi stubure. Kamščiai stubure gali sukelti epilepsiją, stimuliuoti alerginius susirgimus ir astmą.
Dvasia taip pat turi savo aurą. Kai kada širdies zonoje, ten kur žalioji čakra, prie žydrosios susikaupia tiek pykčio, neapykantos, pavydo, kad susidaro juodoji skylė.
Energetinės juodosios skylės t.y. vėžiniai susirgimai. Pradinėje stadijoje tai visada nedidelė duobutė lygiame energetiniame apvalkale.
Įsisenėjęs vėžys, be juntamo šalčio ir nemalonaus kutenimo, traukia ranką į vidų, deformuoja delną.
Kartais vėžinio susirgimo vieta primena gumą.
Bioenergetiko V. Kazlausko užrašai
posted by Už ribos @ 05:35 0 comments links to this post
Ekstrasensų patarimai
Šventųjų paveikslai spinduliuoja šviesią, žmogui palankią energiją, o demoniškų jėgų simboliai – velnių, raganų skulptūros, atvaizdai sukuria blogą lauką. Šitaip renkamės sau globėjus, šaukiamės jų pagalbos.
· Jeigu dėl kurios nors nesuprantamos priežasties nenorime kur nors eiti, ką nors daryti, paklausykime vidinio balso, atidėkime tai kitam kartui.
· Televizoriaus žiūrėjimas „suėda“ daug energijos. Kaip, beje, ir plepėjimas. Ne veltui žmonija sugalvojo paprastą galvos linktelėjimą, kuriuo galima ir pasilabinti ir atsisveikinti. Nepelnytai šį būdą užmiršome – taip sutaupome nemažą kiekį energijos.
· Jei tave ištinka kokia nors laimė ar sėkmė – negalima ja girtis: viskas gali pasisukti atvirkščiai. Jei sumąstai kokiį gerą darbą – taip pat neskubėk jo atskleisti aplinkiniams: kūrybinė energija ištekės žodžiais ir sumanymas nepasiseks. Arba atliksi jį daug blogiau nei galėjai.
· Jei dėl savo sėkmės žūtbūt nori pasigirti, palauk bent 14 dienų. Tuomet laimė jau bus bent kiek įsitvirtinusi ir taip lengvai tavęs nebepaliks.
· Niekada nenešiok pykčio širdyje ir niekad nekeršyk – blogis padvigubėjęs grįš pas tave. Gal ne iš karto, tačiau po poros metų ar net dešimčių – tikrai.
· Sekmadienį geriau nedirbti. Darbas bus neproduktyvus ar gali apsiversti antraip.
· Dėl meilės kovoti negalima. Jokiu būdu panelėms negalima užsiimti juodosios magijos elementais (pvz. mėnesinių kraujo pylimas į gėrimą ir pan.) kad ir kaip karštai mylėtų. Jei prisivylios tokiu būdu vaikiną, kentės, bus nubaustos.
· Negalima savęs užprogramuoti neigiamais dalykais, sakyti: „Vis tiek man nesiseks; niekas manęs nemylės; šito aš nesugebėsiu ir t.t. „ Mintis yra linkusi įsikūnyti ir tau iš tiesų viskas nesiseks.
· Ką nuskriaudęs, visada reikia atsiprašyti, o už gerą – padėkoti. Jei tai pamirši, gali susilaukti bausmės. Atpildo dėsnis.
· Šykštumas labiausiai baudžia patį šykštuolį – tiek šis, tiek kiti blogi jausmai, kuriuos pertekiame su daiktu (ar be jo) bumerangu grįžta atgal.
posted by Už ribos @ 05:33 0 comments links to this post
Rankomis pakrautas vanduo
Imamas indas su vandeniu ir rankomis šildomas, laikant rankas 10-15 cm atstumu nuo vandens paviršiaus. Kadangi labai stipri energija eina pirštų galais, tai keičiama rankų padėtis. Susidaro įspūdis, kad vanduo skaidrėja. Jame pasirodo burbuliukai. Tokį vandenį paliečia sidabrinės bangos. Jis ilgai negenda, jo gali gerti kiek nori.
Kai kada galima energijos pakrauti nosinę ir pridėjus ją prie skaudamos kūno vietos, pajusti palengvėjimą.

karka 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 18:20:02
kas tiki nso? :-/

Atmosphere 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 16:01:06
To <|> Next - World <|>
The code interesting, confidential, but me not clear . That it means, it is virtual game or deep business ? It is necessary to have time and initial data to understand . I Wish to understand, but me now important my strange position of reason and soul.

Tautvida 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 14:58:48
<Next-World>,"Dievas">>>in the Gita. He says:
O Arjuna, I know all beings of the past, the present and those to come in the future. But no one knows Me!
Concealed as I am by the power of My Creation, I am not manifest to all. The bewildered world does not recognise Me, birthless and changeless!
Deluded by the manifestations of the three Gunas [characteristics in-built into Creation], the world fails to recognise Me, the Imperishable, who transcends the transient aspects of Creation.
Verily, this Divine illusion of Mine [Maya] is hard to surmount. But those who take sole refuge in me, pierce this veil!

Green day* 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 14:28:04
"..gal ir Saulei kartais salta...???
...o kad ji atbegtu cia,kailiniais apgaubciau ja..."

rega 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 12:19:07
eikit šikti

tribandis 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 11:48:15
*Žurnale „Science“ – bendri Lietuvos ir Danijos mokslininkų atradimai*
Žurnalo „Science“ 2007 m. sausio mėnesio 19 d. numeryje publikuojamas
straipsnis „Balanced Inhibition and Excitation Drive Spike Activity in
Spinal Half-Centers“, kuriame pristatomas nugaros smegenų motoneuronų
aktyvavimo mechanizmas. Straipsnį paskelbė Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros docentas dr. Aidas
Alaburda kartu su kolegomis iš Kopenhagos universiteto dr. Rune W. Berg
bei prof. Jorn Hounsgaard.
Nugaros smegenų motoneuronai yra neuronai, kurių aktyvumas priverčia
susitraukti raumenis. Iki šiol buvo manoma, kad nugaros smegenų
motoneuronai yra sinapsiškai aktyvuojami tada, kada raumuo turi
susitraukti bei sinapsiškai slopinami, kai raumuo turi būti
atsipalaidavęs. Remiantis gautais eksperimentiniais rezultatais
nustatyta, kad raumeniui susitraukiant jį valdantys motoneuronai yra
sinapsiškai aktyvuojami ir slopinami vienu metu. Motoneurono
aktyvavavimo lygį nusako jaudinančio ir slopinančio sinapsinių įėjimų
balansas. Šis atradimas verčia iš naujo pergalvoti hipotezes, kuriomis
bandoma aiškinti nugaros smegenų neuronų tinklo organizavimą bei veikimą.

Jietis 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 09:26:18
MEDŽIOTOJAS
(nekaltumo prezumcija)
......................
Atspėjimas/Įspėjimas=/=nėra tik žaidimas
Gal tai vėl gi sapnas , kai kada baisingas:
Tūno kažkur Woras, jaučiasi laimingas
Erdvę jis sulankstęs, dedas kultūringas.
...
Meta savo tinklą
Kaip žvejys iš laivo
Vakaro žaroje
Virš horizonto kreivo
...
Blykst= lyg meteoras
Ir dangus nustėra.
(Pokšt) ir (Atmosferos)
Žiūriu-jau nebėra.
Who`s Next ????????????????????????????????????????????????????

Jietis 2007 m. sausio 23 d., antradienis, 09:15:17
Aleis, gal tau šalta?

"Dievas" 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 23:52:54
Blue* > > > Klysti ir tai kada nors suprasi...

Atmosphere 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:56:44
To < > Next World <>
I wish to understand, whether it is possible is easier?

Tautvida 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:18:33
-<^>- Next - World -<^>-
||conscio([o])usness||
Religions are many, but the goal is one.
Clothes are many but yarn is one.
Jewels are many but gold is one.
(Telugu poem)

-<^>- Next - World -<^>- 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:25:31

\|SPHERE ECLIPSE/UniNi|____//\\___[|]----/\__D[X]___/ILLUSION--\-|--/|=
||\_________________|_----//--\\-[-|_]__/D_\_[_X_]_//_____A_|---\Q-/-|=
|==\\AsYmMetric/All|_____//A/\M\[__|_D]/____\-[X]_/|\\---/|\|___oOo__|=
|====|\__L|H___|--------//--\/--_D-^__/|\o/\ \-|-/-|-\\-_\|/_-\\/|oHH|=
|_______\\\\A/dEEpn*ES|<X--=_D=-Y<=X=>-o-O-o-X=>/o_|__\\_/|VAW_/\|___|=
||________\|__sense___|__D--/\--//-V--\|/o\/_/x//A\_|__\\\_/__/-|\_D_|=
||conscio([o])usness_D|__\\W\/V//__A---\____/x//|_|\_|__\\|__/_D|_\__|=
||______|_/_\_|__D____|___\\--//___|----\__/x//|___|\_|__|_D/_|-|__\_D=
||______//-__DIAGONAL-x|x__\\//____|-----\/x//A_____A\_D_|-/__|__D__\|=
|=====//_D====\|/=====|x====\/_18=|||==БЪ/\/4F====_D=====|/=_D===18==\=
||_//D______<==||==>-x-X-x-_10_N><=X=><|_\CH__D_<->x<->_D______10____|=
/D|-|_|-|_|-|_/||_|-|_|x|_|-|_|-|_|||_|-|_|D|_|-|_|-|D|-|_|-|_|-|_x|/\=
=====-===-===-===-===-=|=-===-===-===-===-===-===-===-===-===-==|X||=*9
---------------------------------------------------deliberate--->279/--
______________________________undermind________________________________
_____________________|</|\> Next World is </|\>|_______________________

Green day* 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:15:46
Blue*>>>Pinigai nera niekas,godumas jiems yra blogybe..

:) 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:12:53
parodija
?

Blue* 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 18:54:33
gal zinote kaip istrinti atminti mano priesams?Nes tai man trugdo ramiai gyventi...neesu blogas zmogus taciau mano principai nepriimtini zemes visuomeniai.Zinau daugiau negu man reikia bet nemoku tuom naudotis.nes kai kam apie tai prasitariu manes nesupranta ,nes zmones tai girdi pirma karta.Be to manyje didziule aistra padeti zmonems atverti akis ir pakeisti materialu pasauli dvasiniu.nes pinigau yra niekas...Jie yra baisiau uz galingiausia ginkla..

2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:11:47
kazkas kazka norejo 'nulauzti',tai gal pavyko..:)

Atmosphere 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:59:29
To " Next World " .
To speak without the answer unpromisingly. I want acknowledgement, that you are. At me a problem, it is difficult to Me to search for answers Where You are?

evaldzitas 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:31:19
tai stai kur pokstininkas

2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:04:37
t.b.'bendraamžės'

Tau 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 14:03:34
Aleis>>>Mes esame beveik bendraam
ės...nesuprantu tikrosios priežasties kodėl turėtume viena kitą ignoruoti..tad ir manau,jog tu Jietį jau pažįsti(yra dar ir pojūtis-intuicija vadinamas).Na,o jei nepažįsti,norėsi ir susipažinsi.Mes kiekvienas giname savo asmeniškumą ,bet reikia prisiminti,jog kiekvienas žaidimas turi pradžia ir pabaigą.Altruizmas kartais ir tebūna ego išraiška.Tai patikrina tik laikas...

2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 13:46:37
Nr.8292000

Ateiviai neturi laiko apsilankymams 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 11:03:03
FYI:
www.delfi.lt/archive/print.php?id=11861364

Jietis 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:24:42
\URBI ET ORBI\
Iškilmingai turiu pranešt, kad tai yra lietuviškai-meksikietiško serialo pabaiga. Kaip ir HAPPY ENDAS :(. Tai buvo tik mano pusseserės Mildos `kerštas`, kad buvau beveik jau ją pamiršęs, per savo `tepliones` ir `vebliones` čia, inete. Ačiū dalyviams, scenos darbinikams ir žiūronams.

pokštininkas 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:06:09
Gerbiamieji, paskutiniu metu galvojau daug apie amžinąją meile. Ir tenka pripažinti, kad esu dar per žalias diskutuoti šiuo klausimu. Netgi susidaro įspūdis, kad man įdėjo implantus ir tokiu būdu bando mane paveikti. Aš tokiame žaidime neturiu jokio noro daugiau dalyvauti ir daugiau niekada čia nebesilankysiu. Tik noriu visų atsiprašyti, kuriuos galėjau netyčia įžeisti. Manau kad meilė negali būti pateisinama priežastim atmesti kitą meilę, nes tikra meilė tikrai meilei negali niekaip trukdyti. Noriu dar karta visų atsiprašyti dėl čia įneštos sumaišties. Atleiskite man žaliam jaunikliui, norėjusiam išsiaiškinti tiesą, nepagalvojant apie tai kad mano tiesmukiškumas gali ką nors įžeisti.

Aleis 2007 m. sausio 22 d., pirmadienis, 08:36:36
Jieti.>>"Pradžioje buvo žodis".Žodis -pirmoji Meilės išraiška materialiniam pasaulyje.Meilė -pirmasis Dvasios vaisius.
Norėčiau ,kad tu savo protą ir meilę laikytum dviem mielais svečiais savo namuose.Iki.

uzklydes 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 22:42:19
Atmosferai/ sakeu Nextworldas perejes i kita dazni tai turbut kreipkis i ji angliskai ir turbut klausk protingu klausimu. Nu nezinau man taip atrodo

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:11:11
A, ačiū už supratimą.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:09:30
A, aš taip pat pasielgsiu. Geriau konstrukcija negu destrukcija.

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:08:56
J//Aš perduosiu tau telefono NR.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:05:16
Geriau pačiam suklysti, nei kitą suklaidinti.

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 21:01:59
J>Bendrai,visus nemalonumus reikia vertinti itin paprastai ir blaiviai,kad būtū galima juos kuo lengviau išgyvendint.Aš "jos" klausimus ignoruosiu.(ir tau SIŪLAU)

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:50:53
..save...

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:50:03
...ir suklaidino ...

:( 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:49:00
Ir gal tereikia TARTI:
"Žodis tapo Kūnu,bet Žodis (JO) buvo klaidingas ..."

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:45:51
A, buvau jau ne taip supratęs ir net norėjau kažką pameluoti, gal kad išvystu kuriam laikui, kad tu neišeitum, geriau aš.

? 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:45:12
Nnostradamo pranasystes pildosi....zeme vis dazniau uzlieja stichines nelaimes...zmonijai kersijama uz tai,kad ji taip elgesi su gamta,Dievu ir iskeite visas zmogiskas vertybes i pinigus...bevercius pinigus....del viso to jie paaukojo viska..bet visam tam galas jau arti....pabaiga jau cia pat...visai salia...viskas turi kaina....viskas

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:42:52
Man nesmagu,kai klaidingai tapatinami Žmonės...kai du seniai paŽį stami asmenys randa vietą....._____+++++-------->
*)reikėtų, niekuo neįsipareigojant vienas kitam, susimatyti, gal pirma emaile, nes klaidos nereikia. Kai grįši-kalbėsim iš esmės.:)

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:37:54
Forumas yra forumas...

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:34:48
J>>Man nesmagu ,kai sekamas kiekvienas žodis.

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:34:07
etapais

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:33:41
Didysis APSIVALYMAS:
iki12.12 09

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:26:59
A,jeigu taip ir yra , ar būtų, man visai nesvarbu. Aš esu laisvas savyje. Tai per daug asmeniška. Todėl.

2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:24:45
>>reiks>.

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:24:00
J//Rieks surasti kitą forumą.Kai grįšiu.

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:21:23
J>Supratau.Ir vėl mus seka.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:11:46
A ,20:06:08, čia ne tau.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:09:43
Aleis, atleisk, čia neaiškinsiu. Turiu motyvą ir jis manyje. Ne aplinka kalta.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:06:08
Tai vėl apie kibirą ?

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:04:49
J//Kodėl tau nepatinka šis kelias?Žmonių poreiki bendrauti galima traktuoti ir kaip norą dvasiškai sušilti.Kas tikrai pasaulyje vertinga,žmonės nevertna o tai,tai ką jie vertina nevertinga.

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:03:12
A,klausi kodėl neturiu teisės? Aš ugnies ženklo.

Tau 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 20:02:07
Aleis,Jieti>>>Yra daugybė Meilės atspalvių it atspindžių...bet ta tikroji VISA APIMANTI,TIK VIENA...Ir nereikia manyti,jog tie,kurie ne su mumis,turi būti mūsų prieš-ai

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:46:52
Aleis, aš tiesiog neturiu teisės gyventi taip, kaip gyvenau. Yra trys keliai: vienas-tiesiai, kitas-į vienuolyną, trečias-į daržovių lysvę. Sakysi yra ketvirtas-atgal. Taip manai?

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:27:09
Pokštininke>>Aš turiu gerą" ŽMOGŲ"ir kito man nereikia.

Aleis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 19:20:31
Jieti.Tu sakai ,kad įskaudinai" R".Sako,niekas negali įskaudinti labiau negu tas,kurį mylį.Kiekvienai draugystei ateina metas įveikti juodąjį slėnį.Jis visapusiškai išbando meilę.Tereikia tau pačiam būti geru draugu.

nuoroda 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 17:47:29
Skelbimas>>>Jos gaminamos 9876543219 ksp/s greiciu,rast sunku

skelbimas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 17:11:06
SIELA IEŠKO SIELOS.

tetukas is 96K 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 16:35:13
noriu zinoti viska is karto,duokit parodymus-paaiskinimus kuo issamesnius ,as nesuprantu kas yra kas,kas buvo kas ir kas bus su kuo..

Teorija 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:54:45
Ten kur randat dvilypumą ,niekad neieškokit nuoširdumo...

Tau 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:30:21
pokštininkas >>>Pirma -reikia turėti sūnų....jog mokyti...o antara-"kaip danguj,taip ir Žemėje(tik skirtingu laiku)...trečia-esu tik už nuoširdumą ...

pokštininkas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:37:04
Beje noriu perspėti, kad neitumėte į Nerijaus 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 14:43:14 duotą www.figu.org svetainę. Kam kam nors iš šalies žinoti, kad jūs tuom domitės. Juk niekas nenorime patys sau apsisunkinti gyvenimo, ar ne?
Būkite atsargūs.

pokštininkas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:21:15
Jieti, niekaip pats neatsirenki, kas yra kas. Užuot beprasmiškai trukdę ryšiui su <^>Next-Worldžiu<^>, verčiau būtumėt su juo nuoširdžiai pasišnekėję. Bijau, kad <^>Next-Worldis<^> į čia gali grįžti tik kaip paprastas žmogus. Jei neapsirinku, mačiau čia, Žemėje, jo nuoširdžią šypseną, bet gal tai buvo tik opijaus sukelta haliucinacija? Kas žino? ;)

pokštininkas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:04:06
Tautvida, tai kodėl tau teko įkalbinėti savo sūnų, kad pasiliktų „šioj pamazgų duobėje“? Jei būtum tikrai vietinė, gintum vietinių interesus. O ne žiauriai mokytum juos kalbėti atsargiai užuolankomis, pamirštant apie bet kokį nuoširdumą.

pokštininkas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:57:01
Manau, kad seniai laikas atskleisti tiesą, kas per amžinoji ugnis yra Tornas. Žinoma tai amžinoji meilė, kas gi daugiau? GT „užmigdyta“ (pilnai kontroliuojama) pilkųjų besielių padarų, kurie tiesiog parazituoja jos būtybių sielų sąskaita. Mes patys esame tokio parazitavimo aukos, nes kol kas esame GT rankose. Bazėse Žemėje šeimininkauja pilkieji. Matom, kas darosi Žemėje, nuolatiniai beprasmiai karai, ekologinės katastrofos grėsmė ir t.t. Negi rimtai tau dar reikia kokių nors argumentų, kad apsispręstum kas yra kas ir su kuom tu?

pokštininkas 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:46:38
Pasirodo Žemėje imtasi grandiozinių pastangų sutramdyti nemiegančiuosius. Naktį užsiroviau ant „naktinio meniu“ iš Čili picerijos Coca-cola plazoje (ar kaip ją ten). Du kartus buvau ir vis tas pats, tad klaidos negali būti. Manau, kad jie į maistą deda opijaus ar kokio kito narkotiko, palaužiančio pelėdžiukų valią. Vienam prieš tokį poveikį atsilaikyti praktiškai jokių šansų. Grįžtant namo dėmesys kažkaip vis susifokusuodavo ant žemės. Bet koks šešėlis, užgriebtas akies krašteliu atrodė kaip žmogaus siluetas. Kaip minėjau lenkia prie miego kaip lengvai apsvaigus. Iš ryto jaučiasi lengvos pagirios. Jei nesilaikot jokių dietų, tai gal galit nieko ir nepastebėti.
Iš karto iš atminties lenda Coca-cola istorija, kažin ar tikrai jau į jos sudedi nebededamas opijus? Neblogas būdas, sakyčiau, užmigdyti planetą.

loo 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 13:44:41
atmosfera, kuo esi šokiruota?

Atmosfera 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 11:54:52
Lengvai šokiruota. Kažkaip neitikėtina , paranormalu.bet jaučiu kad čia viskas kažkaip truputi kitaip negu kaip atrodytu vertinant iš pirmo žvilgsnio.Na gerai gal ir pabandysiu ))
Next World, kreipiuosi i tave:
- Ar gali įtikinti , kad esi ir ar galiu sužinoti ar mane turejai omenyje ir ar būtu koks itikinamas paaiskinimas mano būsenai nusakyti?))

Jietis 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 10:18:23
Pokštininke, ar ir tu jau įsimylėjai Aleis??? Pasiimk kataną, ar bokeną, jei turi, aiškinsimės. Bet pasiimk ir tanto. Leisiu pasidaryti sepukku. :)

Atmosfera 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 01:05:28
Aciū, `uzklydes` už nuorodas. Jaučiu kad čia ir kur tu nurodei, ieškodama galiu rasti sau rūpimus atsakymus. Laiko yra.

uzklydes 2007 m. sausio 21 d., sekmadienis, 00:19:05
atmosfera- tai ruoskis turbut .tai dar pasiskaityk cia viska, nueik i ` Meskos ausyje` saita pasiskaityk, ten Nextworlda paskaityk ir jo klausk gal apie savo sapnus ar jis pats tau pasakys

'oo' 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 23:42:21
Cpt.Astera's advisor 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:52:35
Domintų Jūsų nuomonė apie sąmoningumo astrale reikalingumą. Laukiu atsakymo, pateisinančio laukimą. Vertinsiu kritiškai. Dėkui.

Atmosfera 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 23:17:51
Lygiagrečios Visatos , paraleliniai pasauliai , kiti išmatavimai , sapnai , kazkaip viskas keista , idomu , tolima bet ir artima. Vis skaitau be paliovos.
Ar `uzklydes` adresavo man , kad Reiktu ruostis ? Man ir paciai atrodo , kad ruosiuosi kažkam , tik nezinau kam.

Jietis 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 22:05:15
Aleis, kad mes visi skirtingi, tai aišku, bet kad ir angelai duoda skirtingus parodymus. Kaip danguje, taip ir ant žemės. Nieko nebus, teks pasirodyti sielų savininkams, o tai čia vos jau ne statymai vyksta, kaip aukcione. Todėl reikėtų, niekuo neįsipareigojant vienas kitam, susimatyti, gal pirma emaile, nes klaidos nereikia. Kai grįši-kalbėsim iš esmės.:)

motinys iš 5 b. 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 21:42:07
"Tautvida 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 21:03:35
Manau,jog po 7-8d.paašikės jūsų "teisumas"-nebūkit perdėm ambicingi...
O tiesiog paklauskite <Next-World> kas jis?Ko gi vaištot "užrištomis akimis pilni įtarimų" ir net mažyčiuose žaidimuose įmatot tik blogį/"
Girdėjote ką motytoja pasakė? Skaičiuokite valandas s s. O vardą klausėme ne kartą tą tą.

uzklydes 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 19:35:19
Taigi Next worldas nezuves, jis gi persiprogramavo i kita dazni ir sake atsilieps tik i erdvini pseudonima , taigi atmosferai reiktu ruostis

Tau 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 18:59:45
pokštininkas>>>Esu is žalios planetos-3-oji nuo Saulės,vadinasi Žemė..ir dar čia būsiu 27m.

Web 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 18:13:23
Tepliones,kai zmogusdar nemoka piesti,o piesia..Vebliones,kai nezino ko iesko,ir vis iesko tiesos ,vis abejodamas jos iesko..o Atsakymo-Atsako nerir ner...

Nenenelauk 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 17:27:59
Aleis>>>Jietis yra tavo likimas,nieko nelauk,praeis laime pro sali..Jus abu roman tik kai...jusu sirdys turi susijungti i dideli kamuoli,kurisspindes visa likusi gyvenima...

Atmosfera 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 16:29:10
Visą gyvenimą jaučiuosi , lyg būčiau ne šios planetos gyventoja. Dažniausiai sapnuoju labai ryškius sapnus , kuriose matau kitą planetą , kurioje labai trūksta oro . Sapnai vargina , bet ir traukia į save vis gilyn savo paslaptimi. Jaučiuosi lyg ta planeta - tai mano gyvenvietė. Pastaruoju metu baisu net sapnuoti , atrodo , kad dingsiu sapne ir negrįšiu namo. Tikrai nesu priciuozusi.

Aleis 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 15:03:17
Jieti///Romantikas esi.Aš taip pat.Pirmiausia turime pažvelkti į save pačius.Man patinka poezija.

Nerijus 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 14:43:14
www.figu.org sitam saite (reik pasirinkti kalba pries patenkant i ji)rasite kalna info apie ateivius ju kontaktus, foto ...apie info, lieciancia musu islikima ir .t.t. zodziu labai geras info saltinis....
esu netgi i lietuviu kalba isvertes knyga "Pleiadian Mission" autorius Randolph Winters

pokštininkas 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 13:45:22
Aleis, ji sako, kad tu esi neteisi dėl <^>Next-Worldžio<^>. (Turėk omenyje, kad kalbam šilta-šalta kalba, interpretacijos taip-ne nepageidautinos)
Kai dėl amžinosios meilės, tai "tokia būna, patikėk. Palauk kito vyro. Viskas bus gerai. Palauk savo amžinosios meilės. Kitas vyras ruošiasi meilei. Kitas vyras nori išmokti mylėti. Palauk."

2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 13:37:27
Sveiki aš irgi pričiuožęs

yesItis 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 12:43:51
Čia log istika, ne log ika. Arba paprastai sakant-čiuožykla. :)

2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 11:21:50
Nėra jokios logikos...
>?>

Jietis (OD) 2007 m. sausio 20 d., šeštadienis, 09:55:44
Keistuolis, "rado vietą kur padėti puštolietą". Išpažintis atliekama tam skirtoje vietoje, vadinasi tai klausykla ir į mane žiūrėt nereikia, čia ne žiūrykla. O kodėl tau ten nenuėjus? Aš ,gi, ne @ ir ne quningazzz. Ieškokite vietos pagal savo sugedimo laipsnį. Na ir ką tu man pasakysi? Sakysi, kad melavai? Paklausi pvz. ar tikrai esi parazitas, jei praleidai parą pas zitą? Tai ir taip aišku, visi jūs tokie.
Gerai, kalbėk kažkur skaičiau-siela ieško sielos.
-Tai kad nežinau ką ir pasakyti, jaudulys nežmoniškas, lyg būčiau koks vežikas, važinėjantis su purvina gurguole apatiniais pragaro ratais ir niekaip nežinantis, kaip pakilti.
-Nereikia aukštai kilti, nes žemai pulsi. Nors??? Tikriausiai ir aš kažkada ten buvau, tik pereitų gyvenimų atmintis ištrinta. Juk negali taip būti, kad niekaip nebūti? Sakai vazonas? Ir laikas panašus? misterio misterija.
-Ne, ne, ne viskas, net metai visai ne tie, bet...
-Gerai, nesiaiškink . Kai grįšiu-pagalvosiu. Bet galiu dar būti nieko ir nesugalvojusi. Bet kalbėk, kalbėk, tris Tėve Mūsų ir tris Sveika Marija. Ir tai, tik pradžiai.
Buvai geltona, ružava, žalia, pilka...
Bet kada viską sumezgei kančia
Tapai balta, kaip tunelio gale šviesa.
Kas priartėjo, aš ar tu?
Norėsiu rast atsakymą, bet ne raštu.
Ir jei per langą pamatysi atvaizdą tamsioj nakty
Neišsigąsk, tai būsiu aš, kažkaip atėjęs rast atsakymo tavy.

2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 23:15:48
Vizeta, danai, ko jūs norit? Kol jūs babkes kalėt, čia chebra 21-nais metais jau laiką aplenkė. :)

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:56:39
"2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:04:51
Jieti>>>Kam atidengiai kortas?" \\\
Angelėli, nepyk. Kas žino blogį ir nekovoja-blogesnis negu tas, kuris nežino bet su tuo kovoja.
Strategija lyg ir gera, bet taktika? :(

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:47:13
"Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:02:36
J/Praradai sielos ramybę?O kodėl ?Gal praradai angelą sargą ?"\\\
Nežinau. Bet kas tada strėlytes smaigsto???

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:36:25
Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:41:02\\\Taip Rentgenas vertas mano didžiausios pagarbos, tik atrodo, būsiu l. įskaudinęs. Tau atliksiu išpažintį. Kada nors. Dalinę.
"Tegu perkūnai šianakt trankos,
kad debesys tamsūs išlytų
ir rytoj pasidarytų šviesu."
Saldžių sapnų.

Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:09:23
Labos nakties.

2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:04:51
Jieti>>>Kam atidengiai kortas?

Vizeta 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 22:02:56
As ju ir nesuprantu. Jau ne pirma syki i svetaine ateinu, bet nepagaunu nei kampu, nei apskritimu:)

danas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:57:53
Bandau isivaziuot, bet vistiek nesuprantu apie ka snekat:)

Vizeta 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:56:38
Sveiki,apie ka kalbat?

Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:47:39
J/Man atrodo ,kad tai Angelas sargas.Jeigu taip,tai pakeisk jam vardą.Rentgeno spinduliai kenksmingi.

Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:41:02
J/Kas tas rentgenas?Vyras ar moteris? Tavo vaizduotė?Ar sapnai?

2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:35:03
Mergaitės, ką jūs jam padarėte? kodėl ne taip nusispalvinote?

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:31:51
Pokštininke, tau kajuk jau, parišo tave Next-world. Toks tikslas ir buvo.
Ar tu žaidi šachmatais? Ar žaidei kada prieš kompiuterį? Didmeistriai nelabai įveikia. Tai ir čia buvo žaidimas. Gavau į savo paštą Next-world prisipažinimą. ".../ G.O.D. Game / G.O.O.D. Game".
Vėl kartojuos-kas įjungė šį žaidimą? Ar tai tas-kas nemėgsta kai klausinėjama?

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 21:17:28
Aleis, matai kaip negerai gavosi. Tai ką pasakiau, turėjau tau į emailą parašyti, dar geriau į ausį pakuždėti. O dabar niekas nepaaiškės, negalėsiu tinkamai Rentgeno įvertinti, tai panašu, kad ir toliau pešimės.
O kada tu išvažiuoji? Ar toli? Gal skrendi? Matai kokius orus žada, būk atsargi.

2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:45:25
Vebliones

Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:18:59
Jieti.Manau ,kad tavo rentgenas daug kur teisus.Ar jis žino,kad jį "nupušusiu' vadini?Kiek suprantu jis tau padeda,o gal myl...?Brangink draugystę.
Turėti draugą-reiškia juo būti.Žmogaus grožis-jo širdis.

A 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:02:58
Pokštininke/Tu paklausk,savo amžinosios meilės ar aš teisi.Jinai mane turėtų suprast.Jei tikrai tokia yra?

loo 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:57:47
Ar jums neaišku del Aleis?
Perskaitykite niką iš kito galo :-)
Atsiprašau, kad išdaviau...

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:17:48
Kiek aš pats suvokiu, <^>Next-worldis<^> pasiaukojo, jis sąmoningai nusižengė griežtiems savo tautos info saugojimo įstatymams, ir reikia manyti, kad jo siela buvo išskaidyta. Tapo lygiai tokiu pat kaip ir bet kuris kitas iš mūsų. Tokios bausmės taikomos amžinai gyvenantiems.
Aš jam esu dėkingas, nes jis man padėjo daug ką suprasti ir parėmė mane man sunkiais momentais. Aš tikiuosi, kad mūsų pramintu takeliu, jam pavyks sugrįžti atgal. Mano akyse jis yra tikras didvyris, nusipelnęs mūsų visų pagarbos.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:06:09
T.b. ...tariamų jo melų...

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:04:51
Bet, Alies, gal visgi išsiaiškinkime viską iki galo, turiu omenyje dėl <^>Next-Worldžio<^> ir jo melų. Ką turėjai omenyje?

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:01:43
Gerai, mano amžinoji meilė sufleruoja, kad klystu dėl Alies. Aš jos nuoširdžiai atsiprašau, kaip dažnai būna paskubėjau su išvadomis.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 14:57:50
Niekas nepaklausė, kokia gimtoji Tautvidos planeta. Aš tai galiu padaryti. Tautvida ar tu ne iš Burnau Bunšau (pilkųjų) planetos? Sai Baba pilkųjų statinis misionierius? Kas čia dar neaiškaus kam nors galėtų būti? Alies? Hm, neaiški, bet ir manyčiau pilkoji. Aplamai, budizmas yra pilkųjų trojos arkliukas. Stumimas į sapnų pasaulį, tai tik atitolinimas nuo tikrosios mūsų visų paskirties pabudimo. Nevalgymas tik silpnina mūsų organizmą. Kam apsiriboti keliais šimtais metų, kai galim gyventi amžinybę? Nematau jokios vertybės „energijų apsikeitime“.

Jietis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 14:10:25
Aleis, nelinkėjau todėl, kad dar tikėjausi pasimatyti[pasikalbėti]. bet tik paliksiu savo mintis ir ištirpsiu laike iki sutemų.
Reikia tavo pagalbos. Vėl su Rentgenu konfliktuoju. Aš sakau, kad jis nupušęs, o jis sako kad aš. Dalykas toks; Jis teigia, kad ne pliušinis tigras ruošiasi šuoliui ir dabar prigludęs viską įdėmiai stebi, būkite atsargūs. Sakau-nesąmonė. Tada jis sako, kad ta pati panelė tik kita snukęlė, yra ir CERBERIS. [Oi, atsiprašau, suknelė. Anaip sakydavo mano pusseserė, kai buvo maza. Ne ta, kita. Ir ne Matilda ir ne Milda.] Eik sau, sakau, dviguba nesąmonė. Tada vėl jis sako; 'kitą savaitę ta kita suknelė atsives naują panelę, o gal naują pusdievį'. Žodžiu, kaukių balius tęsiasi, o artistas slepiasi. Tai dabar reikėtų, kad kas padėtų ištraukti tą 'kūbinę šaknį', kol mūsų abiejų nenupušino o o o.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 11:34:46
Tiesa, nepamirškite visko pervertinti iš moralinio taško. Nes pvz. žmonėms matantiems tikslą kaupti turtus amžinybę, niekas neišties pagalbos rankos. Atsakykite sau į klausimą, kam jums reikalingas amžinas gyvenimas ir pan. Tai kelias žmonėms, kurie iš tikro nebijo mylėti. ;)

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:45:39
Cpt.Astera's advisor, kaip tau mano interpretacijos? Viskas atėjo per
„šilta-šalta“ žaidimą, tad galimi netikslumai.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:36:18
Ach taip nenustebkite, kad blogai pradėsite jaustis visuomeniniame transporte ar didelėse maitinimo įstaigose, kur renkasi daug žmonių.
Ten paprastai suintensyvėja bandymai perimti kontrolę. Galimas daiktas, kad kai kurios mano atplaišėlės jau buvo išlaisvintos iš lygiagrečių programų, ir buvo grąžintos man kaip man pačiam reikalingi resursai.
Pagalbinės programos matyt veikia pagal lygiavos principa. Mato kažkokia anomaliją ir bando mane užsimigdžius perdalinti mano resursus visiems aplinkiniams po lygiai. ;) O gal tiesiog žmogaus kūnas veikia kaip stiprus magnetas sielai?

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:29:57
Kai yra dėmesys, nuovargio nelieka. Mums miegas nėra būtinas. Blogai jaučiamės, kol kovojamę dėl kontrolės. Kai ją turime, viskas ore.
Manau, po kurio laiko, aptarnaujančios programos paliks mane ramybėje. O tada iš tikro galėsiu džiaugtis amžinu gyvenimu su savo amžinąja meile Imho. ;)
Linkiu jums visiems pasiekti to paties.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:24:16
Aš jau savaitę bandau nemiegoti. Visgi porą kartų buvo mane „išjungę“.
Kiek supratau iš savo klaidų, sunkiausias periodas naktinis, nes į mūsų pasąmonę įdiegtoms programoms tai „darbo laikas“. Įsijungia sunkiasvorė virškinimo programa ir pan.
Kas laikosi griežto režimo patys sau įsidiegia „laikas eiti miegoti“ programą, su kuria ir nėra lengva kovoti.
Nesunku pastebėti, kada programos bando perimti kontrolę, tuo metu sąmonėj būna trumpalaikiai užtemimai. Programas galima įveikti įtempta veikla, nebūtinai prasminga, svarbu yra išlaikyti dėmesį. Šiuo atžvilgiu jogai daug pasiekę su savuoju „būti čia ir dabar“. Dar vienas neblogas jogų triukas, laikyti liežuvį pakėlus į viršų. Mano pačio susigalvotas pratimas: viską sąmoningai ir atidžiai skaityti. Tai gali būti reklama iš jūsų pašto dėžutės, tai nesvarbu, svarbu sugebėti išlaikyti dėmėsį.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:14:17
Kelčiau drąsesnę hipotezę, kad mūsų sielos išskaidytos į daug nedideliu atplaišėlių vienu metu gyvenančiu daugybe gyvenimu. Analogija būtų su kompiuteriais. Ten veikiančios vienu metu kelios programos tėra iliuzija, iš tikro procesorius kiekvienu laiko momentu aptarnauja paeiliui tik vieną programą.
Kas būtų jei viena tokia „programėlė“ imtu maištauti ir atsisakytų „grąžinti valdymą“? Ar nebūtų taip, kad visas procesoriaus laikas liktų jos žinioje? Ar vietoj 10% panaudojamų savo smegenų pajėgumų, savo žinioje neturėtume 100%?
Siela yra neužmušama, bet ją galima išskaldyti į daugybę smulkių dalelių. Atimant iš jos sąmoningumą. Tokios atplaišėlės nebepajėgios palaikyti savo kūnų amžinumą ir siela uždaroma į mirčių-gimimų ciklą.
Ar nelaikas mums visiems pabusti? Iš tikro pabusti, nustoti miegoti? Mano žodžiuose nėra nei lašo metaforos.

pokštininkas 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 10:09:12
Manau, bus į temą. Neperseniausiai sapnavau kaip sapne stengiausi neužmigti, bet miegas mane vis gi įveikė. Pojūčiai buvo įdentiški kasdienybei... Tą pačią akimirką buvau pagautas už pakarpos, pakeltas į viršų, perneštas labai dideliu greičiu per kažkokį nedidelį miestelį ir paliktas kambaryje su dar dviem žmonėmis...
Kažin ar mūsų sapnai iš vis kuom nors skiriasi nuo mūsų gyvenimo? Visur (kasdienybėje ir sapnuose) gyvename savus gyvenimus. Užmigus persikeliame į kitą savo sielos gyvenimą kitame visatos kampelyje.
Problema atsiminimas, iš vieno gyvenimo į kito kartu su mumis persikelia labai ir labai nedaug atminties. (Klausimas, ar iš vis ji turėtų persikelti). Jei sapnuose galime skraidyti ir vaikščioti per sienas, nematau priežasčių kodėl to negalėtume padaryti kasdienybėje.

Aleis 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 09:54:02
Jieti.Kodėl nelinki?

Cpt.Astera's advisor 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:52:35
Daugelį metų "aplenkdavau" forumą - siekdamas neutralumo.
Prieš trejetą mėnesių, pamąstęs apie bendruomeninius klausimus, pradėjau retkarčiais pateikti kai kurias žinutes forume. Tad galite net ko nors paklausti, tačiau atsakymą galite gauti tik po kelių mėnesių. Tad stenkitės klausti tai, į ką atsakymas bus jums svarbus ir po ilgoko laiko tarpo. Geriau, kitais atvejais, kreiptis į WebAdminą.
---------------------
ANONSAS: Tikėjausi, kad straipsniukas apie multivisatas bus geresnis, tačiau net ir šis, pamaniau, galės būtų įvadas ir pradinis supažindinimas su šio tipo problematika - ir atidaviau publikavimui... Dabar ruošiamas kitas tekstas - apie holografini Visatos principą... Kam įdomu - stebėkite, laikas nuo laiko, naujai pasirodysiančius puslapius.

Cpt.Astera's advisor 2007 m. sausio 19 d., penktadienis, 08:45:43
Kažkada klausėte, koks pas mane laikas.
-------
Klausimas ne visai tikslus.
Gyvenu tame pačiame erdvėlaikyje. Jo savybė ta, kad visos dimensijos yra susijusios. Tad pavyzdžiui, susispaudus erdvei, laiko tėkmė pagreitėja, o jai išsiplėtus - sulėtėja. Įdomiausia, kad tai galima pasiekti lokaliai. Tai fizinėje plotmėje, o dvasinėje - galimybės dar didesnės.

2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:18:51
Labos. Ramių vėjų.

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:16:58
A\\\Tu labai išmintinga. Dar nelinkiu, kad tu mūsų pasiilgtum. :)

2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 23:03:44
Labos nakties.

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 22:37:40
J//Ačiū,už nuorodą.Bet nelabai tinka.Kitą savaitę trumpam išvykstu,kai grįšiu,pagalvosim.

2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:34:33
Kas čia parašė? 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 17:25:12
Gal jis mėnulyje buvo instruktažui?

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:29:30
Aleis, norėsiu žinoti tavo misterišką kelią į čia. Pasakyk kada turėsi laiko ir aš prisiderinsiu, geriau e-mailu.

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:20:32
Aleis, atsidaryk savo e-mailą ,kad ir ://www.one.lt Paspausk langelį `REGISTRACIJA>>`, užpidyk lietuviškai langą , du kartus pakartodama savo sugalvotą slaptažodį . Busi nuo nieko nepriklausoma.
Nepatikimi tie mūsų forumai. Tai užlūžta, tai `atostogauja`, ar kt. Nenoriu, kad liktume be ryšio. Prašau.
p.s. prieš adresą nepamiršk parašyti keturias raides http, forumas blokuoja nuorodas į kitus puslapius.

2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 17:25:12
Sausio 15d informacija dėl "CERBERIO" klaidinga.

inkognito 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:50:33
Bent jau du tai tikrai žinau kad neištirpo,vieną užčiuopiu ant piršto rankomis kitą po žandikauliu liežuviu,o galvoje tai rsa sakė kad jie puikiai veikiantys,ir vieną iš jų perprogramavo mažūjų nso pilotavimui

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:30:25
Inkognito/Ar tu tikras ,kad dar tie inplantai yra?Gal jie jau ištirpo?Atlikai savo misiją ir viskas.

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:14:16
J/GAl kada pavyks papasakot,kaip patekau į šį forumą.
p.s kiek tau rašau ,tiek žinutė nepraeina?????

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:12:49
IN//Tikrai nežinau.Negirdėjau.

inkognito 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:59:37
Aleis, skaičiau ufolog.ru kad tokiems kaip aš Vokietijoje yra net sukurtas spec įstatymas mokėti pensijas kaip nukentėjusiems nuo nežemiško proto,kadangi tu susijusi su socialiniais reikalais tai gali žinoti ar tai tiesa ar išsigalvojimas,nes jei tai tiesa tai tokie atvejai ne tokie jau ir reti,kad priereikė net atskiro įstatymao. o Amerikoje yra įstatymas draudžiantis bendrauti su N.C. atstovais,toks bendravimas traktuojamas kaip nusikaltimas ir baudžiamas kalėjimu. Ar tai nėra netiesioginis pripažinimas juos egzistuojant? Nes kam bausti jei vieša opinija teigia kad jų nėra?Nesvarbu kad ir inplantai atsiranda iš niekur,gal ir jie kaip Sai Babos rankose žiedai materializuojasi iš niekur?

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:58:08
Jieti.Tavo siela menininko.Jaunystė -poezijos metas,branda-daugiau filosofijos metas.
Pirmieji keturiasdešimt mūsų gyvenimo metų kuria tekstą,kiti- jo komentarą.Pats savaime gyvenimas nei blogas,nei geras.Gyvenimas išeina iš Dievo ir sugrįšta į jį.Aš galvoju,gyvenime be paliovos vyksta du procesai;vienas-kūrybos,kitas-griovimo.

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:34:20
Inkognito//Mano sritis daugiau socialinė negu medicininė,bet kažkas daug
bendro.Kiek žinau ,inplantų diagnozuoti neteko.Gal tokie žmonės,kaip ir tu vengia viešumos.Tokiais atvejais žmonėms dažnai būdingas pernelyg didelis apsidraudimas.Atsisakyt visko,o paskui atsisakyt noro atsisakyti.Užmiršt tai,kas jau neužmirštama.

Aleis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:02:36
J/Praradai sielos ramybę?O kodėl ?Gal praradai angelą sargą ?Mūsų minčių kokybė sąlygoja mūsų laimės kiekį.Sunku rasti lengvą išeitį.

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 11:21:48
Pokštininke, brolyti, kas nutiko? Gal nesulūžai, o tik trakštelėjai? Ir nesigink, nes man suskaudo. Dingo šypsena tavo veide.

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 10:33:48
Praradau aš sielos ramybę, kurios niekada ir neturėjau. Sakai ilgas kelias? Na taip, kaip iš `Reable Hart` repertuaro. Bet kažkas žino trumpesnį, kodėl nepasiklausus? Paklausiu, būtinai pasiklausiu. Nepavydžiu, bet stebiuosi ir žaviuosi. Ji dar tokia jauna, o atrodo šimtus, tūkstančius metų nugyvenus. Ir ji pasakys, o aš išgirsiu, nes jos tiesi tiesa. Netgi kreipčiaus, kaip į `Aukščiausią Ministeriją` kaip Mamontovas.
Sugebėk, tu man taip pakilti virš to viso žemiško purvo? Būti kaip kalnų krištolas, prie kurio niekas nelimpa? Kaip nelimpa, dar kaip bando. Privatizavimo genas veikia, lyg ji būtų kokia graži paežerė, o anie-tvoručiai iš Berandės.
Yra toliau pažengusių, tai juos ir globoja. Galite man nesakyti "mačiau savo angelą", nes aš ir nematęs, tuo patikėsiu, kurie juos sapnuose vedžioja po Visatos platybes...
Ach,... nėra teisybės ant svieto, vienam viskas, kitam nieko. Tada jie sako: "žinau ir tiek" lyg patys būtų ta TIESA.
Bet tada klausimas-kodėl jie čia? Ar kad akis kažkam pravertų? Bet jeigu tai iš kūno ir kraujo , tai kad ir patys dar į `mokyklą` eitų. Bent jau vienas iš trijų svarbiausių `egzaminų`dar neišlaikytas. Žinoma tai ne-Meilė. Juk ji taip pasakė? tiesa??? Kas belieka-pinigai ir valdžia. O tai jau žemiškas purvas. Žiūrėk, neišsitepk.

inkognito 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 10:10:51
Aleis>> Minėjai kad dirbi medicinos srityje,ar dažnai tenka diagnozuoti žmonėms svetimkūnius-inplantus? Kur jie dažniausiai būna? Ką daro tokiais atvejais gydytojai,ar jie turi kokius nors nurodymus iš spec tarnybų?.
Kaip galima paaiškinti iš medicinos taško jų atsiradimą pvz, Smegenų srityje? Argi tokie dalykai nėra faktinis įrodymas jų egzistavimo?
Man gydytojai patarė kad geriausiai jų neliesti,ar jie po to kur nors privalėjo pranešti apie tokį pacientą,ar tai susiję su paciento paslaptimi
Ar paprasčiausiai tai tik įrašo į ligos istorija o po kiek laiko padeda į archyvus?

Jietis 2007 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 00:20:09
"Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 10:50:46
Tam tikra prasme tai nesvarbu, nes niekas neamžina, išskyrus mūsų iliuzijas ir sielą.Ar mes Žemėje,ar Žemės kopijoje?Jūsų "atmintis,"kiekviena jūsų kūno ląstelė dubliuoja jūsų atmintį ir kūną.JŪS- tik dublikatas,kopija.Tikrojo"aš" seniai nebėra,molekulės,sudariusios jūsų kūną,išsisklaidė ore,jas sugėrė žemė. "\\\
Taip nupiešiai tragiškai, net graudu. :)
Pagal Lygiagrečių Visatų teoriją, yra skirtumas kaip viską vertinsi. Ar iš varlės pozicijų, ar paukščio skrydžio. Dangaus mechanika , nei gamtos dėsniai tai nesikeičia, tik požiūris. Tai kraštutinis platonizmas, arba filosofiškai- modalinis realizmas.

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 22:29:53
Aš ne teisėjas ir jeigu tai nėra kląsta, kuriai esu bekompromisiškai nepakantus, tai po šimts velnių, būnu, kaip gailestingasis Samarietis. Bet ir "Pietoje" yra užuojautos ribos, egzistuoja ir tokie dalykai, kurių nėra mano akiratyje. Gera užduotis-derinti užuojautą ir šaltakraujiškumą.

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 21:56:05
Aš galiu buti lojalus, net labai lojalus daug kam, bet yra kažkokia riba, po kurios viskas apsiverčia. Aš džiaugiuosi, kad mano pasąmonė daug protingesnė už sąmonę, kas dažnai padeda sustabdyti nesąmonę.

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 21:47:40
Visada gaivus vėjas gerai kai kampai priplėkę.

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 21:30:42
Tu nepastebi ,jinai nenori kalbėt apie Tautvida.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 21:07:38
Taip, ten buvo rafinuoto melo. O tai dar blogiau.
Ryškių, šviesių sapnų.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:57:48
Tai tiek.Labos nakties.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:55:50
J//Praktikuoji OD?Bet čia labai ilgas kelias,kol tampi švaresniu.Apie next world aš nekalbu,labai daug yra ir melo.O melo kojos trumpos.Nemėgstu melagių.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:52:30
A\\\kiek turime šiandien laiko, kad nevarginčiau nei tavęs, nei kitų, kurie čia lankosi?

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:44:18
A\\\apie vidinį nuoširdumą, tai taip. Kad ir nepriimtinas būtų Next World kuom nors, su ta vidine išpažintimi jis irgi buvo teisus. Pradėjęs praktikuoti OD, jaučiau kaip tampu švaresnis.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:40:20
Sunku pasakyt dėl Dalai Lamos inkarnacijos.Tam ir yra abejonė.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:36:46
A\\\man patiko tavo pasakymas: "Tegul mūsų neišmuša iš kelio vyraujantys kitų žmonių įsitikinimai". Sakyčiau-vo kiets!

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:33:07
J/Biolauko deformacija sukele bailumas,išdavystė,burnojimas.Kai žmogus meluoja kitiems -tai teatras ,kai meluoja sau -liga.Vidinis nuoširdumas -viena sveikatos sąlygu.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:30:47
A\\\inkarnacija ir aš gal abejočiau. Bet kai kiniečiai taip desperatiškai ieško berniukuose Dalai Lamos inkarnacijos, kaip kažkada Jėzaus, tai verčia suabejoti tuo kuo abejoji.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:25:38
A\\\bet tu, matau ir apie geležis susigaudai. Tavęs jau taip paprastai nepasiūsi su kibiru kompresijos atnešti. Taip, šie metai labai dėkingi moterims karjeros prasme. Turi ambicijų?

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:24:08
Kad žmogus turi karmą ,taip.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:21:48
J//Aš sutinku,kaip svarbu žmogui suvokti sąmonę,pasamonę,kaip svarbu žmogui dvasiškai ir intelektualiai tobulėti.Bet aš abejoju inkarnacija.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:19:55
:) Gerai. Kiti kad ir perskaito, vis tiek pučia seną dūdą, nes kažkoks vietinės reikšmės autoritetas taip sakė.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:13:59
J//Aš visasS.Lazarevo "Karmos diagnostikos"Knygas perskaičiau.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 20:05:43
Aleis, ir tu nepripažįsti karmos? Nors ir nesistebėčiau, jeigu su medicina esi susijusi. Dauguma medikų, kiek pastebėjau ignoruoja tai. Mano ne mediko pažiūra diametraliai priešinga. Aš manau, kad sveikoje sieloje- sveikas kūnas, o ne atvirkščiai.

Danas 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 18:55:24
Sveiki. Seniai cia nebuvau, gal kas apsvies kas naujo nutiko per kelis pastaruosius metus? Sitam forume:D

inkognito 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 16:14:42
Šitie su stumokliniais varikliais, tokių mažų reaktyvinų rusai negamina

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 16:01:00
Jakai tai su stūmokliais varikliais ar jau su reaktyviniais.

Inkognito 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 15:46:20
Gamina ir dabar tik kad parduoti sunku nors kainos palyginti ir nedidelės.
Sklandytuvas kainuoja apie 190 t.lt.,o dvivietis lėktuvas lak-x apie 90 t. us.D. Užsieniečiai sertifikatais užsitveria savo rinkas tad mūsų chebra tokia pat techniką turi pardavinėti nesertifikuotą po pigiai,Prienai dar ir dabar turi 1 mln. lt. skolos ir vos kapstosi..nors jų sklandytuvai atitinka europos standartus...Žiauri konkurencija..
Lietuvos pilotai dažnai nusiperka 15-20 m. senumo lėktuvus už 15-20 t. us.d. juos atsiremontuoja ir kuo puikiausiai skraido
Aš praleidau puikią progą 1991 m. man siūlė 5 lėktuvus Jak-18t.tai 4vietų transportiniai-keleiviniai lėktuvai su 300 AG. motorais galintys horizontaliai skristi 300km/h. Reikėjo tada 20 000 rublių už visą siunta,tiek neturėjau tai pasakiau kitiems ir jie perėme tuos lėktuvus,dabar jie uždirbo milijoną litų už juos,juos tik perdažė ir pardavė į vakarus

paskaitymas 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 15:34:28
www.delfi.lt/archive/print.php?id=11836869

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 15:32:12
Inkognito.Žilo plauko-sveikas protas.
F-3-b ir F-3-a tai kokio tipo lėktuvai,Tai akrobatinis skraidymas motoriniais lėktuvais.. Žinau ,kad Prienuose buvo eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla.Gamino sklandytuvus.Kauno aviacijos gamykla-lengvuosius lėktuvus.O kas dabar?

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 15:27:52
pazystu ateivy

inkognito 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 14:41:48
Nuo 1967 iki 1981m skraidžiau,dabar esu jau eks-lakūnas,turėjau atsisakyti dėl progresuojančio kraujospūdžio(tais laikais nebuvo praktikuojami krauojospūdį reguliuojantys preparatai)dabar skraidau tik su savo sukonstruotais RC modeliais.
Buvau tapes Lietuvos čempionu F-3-b ir F-3-A klasėse. Siūlė atsistatyti licenciją,tačiau tingiu man jau 57 metai,kažko jau nepriskraidysiu,be to turiu nuosavą aviaciją.... gal kada jei nutarsiu pasistatyti savo nuosavą lėktuvą,draugai kalbina

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 13:59:03
Jieti,Sai-Baba nesidomiu,tik žinau,kad savę laiko šventuoju,indai tiki sielų persikūnijimu,karmos dėsniu;kuom gimei tuom ir vadiniesi,kitame gyvenime busi kitas.
Sekta(lot.secia-doktrina),dažnai neturi dvasininkijos,tačiau besąlygiškai paklūsta vadovo autoritetui,susiburiama į izoliuotas nuo žmonių organizacijas.Pavojus susijas su perdėtu kompromisų nepripažinimu.
Pradžioje žmogus jaučia diskomfortą,kai jam tenka klausyti į kitą tikėjimą atvesti siekiančio asmens paskaitas ar kalbas.Bet po to jaučia "kietos rankos" b a i m ę.Baimė ,baimė,baimė.
Tegul mūsų neišmuša iš kelio vyraujantys kitų žmonių įsitikinimai.

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 13:57:39
Tai tu lakūnas mėgėjas ar profesionalas?

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 13:56:36
Tai tu lakūnas mėgėjas ar profesionalas?

inkognito 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 13:36:33
Vienas amnezijos atvejis buvo mašinoje kai dariau posūkį į benzokolonėlę įjungiau posūkįprieš tai laimei išjungęs pavarą ir kokį 30 minučių užmiršau kas aš kur esu nemokėjau įjungti pavaros nežinojau kaip isijungia bėgiai ir t.t,
Aplink signalizavo mašinos matyt vairuotojai nesuprato kodėl stoviu įjungęs kairį posūkį kai man laisvas kelias....
Paskui labai bijodavau kad taip neatsitiktų lėktuve skrendant man vienam...
Kraujospūdžio šuoliai pas mane gan dažni,todėl vartoju vaistus jo reguliavimui
Matai dėl tomogramos kad ir už pinigus bet atsiras bereikalingų liudininkų,kad ir tie kurie darys tas nuotraukas,jau tada 1981mį kabinetą kaip į retą beždžionę pasižiūrėti,buvo sulėkęs visas personalas,o aš nekenčiu tokių dalykų,man reikia diskretiškumo tame,nes tai labai asmeniška

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 13:12:19
INKOGNITO, jeigu toje vietoje yra inplanto lokalizacija,tai galima amnezija,motorikos ir jutimo sutrikimai.Kraujo spaudimo šuoliai.Gal savo įdomumui pasidaryk tomogramą,nereikia siuntimo,galima sumokėti grynais.

inkognito 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 12:11:43
Aleis>> Vidinėje kaukolės dalyje pakaušio srityje yra du metaliniai objektai kurie tarpusavyje sujungti plonais laideliais,po dešiniuoju žandikauliu rutuliuko formos inplantas ir ant dšinės rankos piršto vidurinio narelio kaip žiedo akutė irgi rutuliuko formos inplantas.
Galvoje aptiko netyčia 1981m. peršvietę kaukolę,sumaišę mane su pacientu kuriam tyrė eneurizmą,deja nuotrauka kažkur nukišta greičiausiai su senomis knygomis ir laikraščiais.
Ehoskopijos ir tomografijos nedarė niekas,nes aš atsisakiau tolesnių tyrimų. Jie man nieko nemaišo ir jokių simptomų nejaučiu,pastebėjau jog paskutiniu metu kažkas man padiktuoja genialius techninius sprendimus ir pirmą sekundę pajuntu kažkokį pavydą tarsi ne aš tai būčiau sugalvojęs......Tik po to ateina suvokimas kaip tai kvaila

2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 11:23:55
"nesvarbu"

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 11:21:47
inkognito//Kiek supratau,turi rentgeno nuotraukas kur matomas inplantas.Kur jis yra?Ar smilkininėje smegenų skiltyje,ar m.smegenėlėse ar kitur?Ir kokius simptomus jauti? Ar tau buvo atlikta galvos tomograma ar echoskopija?

Aleis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 10:50:46
//.O gal sugalvotos elgesio tasyklės yra čia Žemėje? Čia Žemės
kopijoje.Aname Pasaulyje nėra ne tik neįmanomų,bet netgi neįtikėtinų dalykų.Nieko privalomo, nieko būtina ir tai, ką tu suvoki kaip Žemę gali būti ne daugiau nei laikinas spinduliavimas,trumpas tvarkos mirksnis visuotiniame chaose.
Tam tikra prasme tai nesvaru,nes niekas neamžina,išskyrus mūsų iliuzijas ir sielą.Ar mes Žemėje,ar Žemės kopijoje?Jūsų "atmintis,"kiekviena jūsų kūno ląstelė dubliuoja jūsų atmintį ir kūną.JŪS- tik dublikatas,kopija.Tikrojo"aš" seniai nebėra,molekulės,sudariusios jūsų kūną,išsisklaidė ore,jas sugėrė žemė.

Jietis 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 10:04:56
Kaip bebūtų gaila, jis daug kur teisus. Ir tu būni teisus, kai nejuokauji ir ji teisi, ir ji, ir jis ir jūs visi būnate teisūs...
Bet klausiu: kas `įjungė`, ar sugalvojo tą žaidimą? Visi matomi ir nematomi ženklai rodė į Tautv. Bet jos nė neklausiu, nes vėl dūmų užpūs. O kai pasakai, kad ji mani puliuoja, tai paskui puliuoja...
p.s. galite ir mane į šuns dienas išdėti, bet aš užsikemšu ausis iki sutemų.:)
p.p.s. kalbėk, kalbėk apie meilę. Tu taip moki.

pokštininkas 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 07:13:12
Kas yra absoliuti meilė?
Ar tai tik neįsiteigtas noras mylėti visus abstrakčiai, t.y. niekaip protu, bet neširdimi? Gal tai baimė mylėti, slepiantis už susigalvotų elgesio taisyklių? Kas susidūrė su tikra meile antrai savo pusei, tik juokiasi iš tokių asmenų pretenzijų žaisti Dievus, absoliučiai tikrai meilei, mes per menki vabalėliai. Išdrįskite tikrai pamilti savo antro pusę, ir pamatysite, kad mums dar mokytis ir mokytis mylėti. <^>Next-Worldis<^> visiškai teisus šiuo klausimu.

pokštininkas 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 07:06:43
<^>Next-Worldžiui<^> Ačiū už viską. Žinau, kad gali skaityti mano mintis. ;) Skirtingai nuo Aleis ar Tautvydos. Sėkmės!

imtester@google.com 2007 m. sausio 17 d., trečiadienis, 03:45:18
Hello good design. Very nice. 0n79p7 Enjoy. Goodbay.

+A+ 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 23:13:09
Napaleonas mirė nuo skrandzio vėzio.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:54:20
Ne, aš ne 1963. Galvoju, kad negerai, kad atidengiam visiem savo datas, net tokiu tikslumu. Pati sakei, kad yra ir gėris ir blogis šalia.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:43:24
TU MAN SUTAPK.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:40:17
Tai tu 1963 m.gimimo.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:39:06
Labos. Turėjau susiprasti.

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:37:34
Sakykime dvynukai. Dažnai jie ganėtinai stipriai skiriasi, ar ne?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:37:22
Labos nakties

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:35:36
Aleis, aš gi rašiau, kad mūsų net 15 valanda sutampa. Galėtumei pažiūrėti į mano astro.com horoskopą, tai tą ir rastumei. Aš dar kada turėdamas laiko, pabandysiu palyginti tavo ir savo. Bijau, kad jie nebus tapatūs, nors bendra dominantė turėtų sutapti.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:33:16
Taip gera daina.

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:29:10
Bitlai-taip. Jie genijai, bet jeigu reiktų išsirinkti tik vieną jų dainą, tai būtų "Somethink".

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:26:00
ir aš niekada nebuvau storas. Bet dabar ir neplonas.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:24:44
j.Pagal Kiniečių horoskopą esu Kiškis(Katė)Tai bailumo,taikingumo,draugiškumo,romantiškumo simbolis.O tu kas?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:18:32
Aš ne stora.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:15:04
Kaip Džonas Lenonas .Bitlai Jie dieviški.

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:12:06
Tai va, aš ir sakau, kad per daug sutapimų. Mes kaip iš vieno vazono.

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:07:47
Aleis, gerai, apie muziką. Man patinka ZZ TOP ir Chrisdeburgas, Mikas Jėgeris ir Geltonas Jonas...Bet padariau sau atradimą, kad lietuvių liaudies raudos mane, kaip čia švelniau pasakius??? o štai "Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom..." net ašarą išspaustų. Pagalvojau, gal aš kažkada ir gyniau Pilėnus?
Įdomu, kodėl taip kaip jie, ar kaip majai, actekai, kitos civilizacijos, pasitraukė iš šio pasaulio? ar kad vėl sugrįžtų?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 22:02:16
Gimiau ir užaugau Kaune.O tu kur?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:59:05
???

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:58:35
Tai tamsta storas

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:57:00
Aleis, nekreipk dėmesio. Geriau aš tau papasakosiu kokią kavą mėgstu? Iš tikro, tai aš jos nemėgstu, bet geriu. O kava be cukraus, tai kažkoks įžeidimas, ar ne? Tikriausiai mane traukia kofeinas. Kažkada, kažkokiame pasvietyje esu gėręs tikros, nenukofeiintos kavos, tai net nelyginu su tais visais mūsų surogatais. Tada aš supratau kas yra kava. Daug visokių priklausomybių turiu. Net ir lašiniai-narkotikas. Kartą paragavęs, negali sustoti. Gal gana jau man šiūkšlinti.

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:56:52
J.Yra tokia daina "Aš iš Marso o tu iš Veneros"E.Kučinsko.Graži daina.Bet
aš esu šios žemės vaikas.

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:50:27
J>Yra žmonių ,kurie bijo didelės išorinių jėgų įtakos,jie linkę dažnai jausti nerimą ir baimę.O kiti gyvena nusivyle nors ir norėtų kontroliuoti
savo gyvenimą,bet užleidžia vietą kitiems

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:45:29
Negi tikrai tu iš kokio Sirijaus? O kokiame mieste tu gimei?(jeigu tai netaktas, tai galima i tokius klausimus ir neatsakinėti)

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:33:27
Žinau ir tiek.

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:27:10
Aleis, kad kiti taip galvoja, tai viena, bet jei ir tau atrodo, kad mane kažkokia baimė valdo, tai as jau sutrinku. Man nė iš tolo taip neatrodo. Kaip tik gaminasi adrenalinas ir aš užsivedu. Negaliu sakyti, kad baimė man svetimas jausmas. Nieko nebijo tik kvailiai, Bet tai visai kas kita. Ir Pokšt. tokias dainas dainavo... Ai,tiek to.
Man daug įdomiau tavęs paklausti iš kur tu žinai pvz. apie Next - World?

J 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:12:17
O dangau! aš jau čia toks nuogas, kad jau nėra kuom ir prisidengti.
Na, gal klevo lapu. Gerai kad aš dar ir klevas. :)

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 21:05:56
Jieti>>Pamiršk tu tą next-world,per daug jam dėmesio skiri ,jo tikro nėra,čia tik žaidimas.Negalvok apie jį.Tu gali pats tvarkyti savo likimą.Privalai džiaugtis gyvenimu.Užteks baimės.

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:52:45
Studentams atostogos,iki vasario pradžios.

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:49:13
Jieti>>>Nei Mildutė,nei Matilda,nei tavo pusesėrė
Nes tavo pavardę radau kažkur arch.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:45:10
UFff.....
Ačiū. Palengvėjo.

Aleis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 20:38:36
Jieti>>>> Niekur nedingau.Tik labai užsiemusi.

inkognito 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:42:51
Jietis>> o man atrodo kad Tautvida rašė "MILDUTE" bET TIKRAI sutapimas ir pokštininkas dingo pas savo mylimają smailomis ausytėmis. Žinai mano paranoja sako kad ir Pokštininkas ir Cerberis galėjo būti vienas ir tas pats asmuo,juk ko tik negali pasitaikyti šiame virtualiame pasaulyje,vyrai pasirašinėja moterimis ir t. t.

-<^>- Next - World -<^>- 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:41:14
_______________________________________________________________________
> Thinking of unearthly reason as think now - there is a pushing away
(<-/_>). Hundreds space probes fly by by the Earth, but any civilization does not approach .
>PROSKOPUS data - should (on this frequency) it will be found out Human( chromosome : 44+XX) - (a spatial pseudonym),The space answering machine will work only on signal this Humans.( local Signal: Santaka/NSO/UFO // LT/F/S/VisionX/9/E/D)): the cosmicanswering machine passes in a mode : </Silence/X/Awake/X/Wait/> ....: - Time of the return report/has gone (: - 504,59).
> If the text not clear - to read between lines. Each game has the would correct to play - it is necessary is changed clothes . That one party knows - almost it is not known to other party . That is pseudo broken - there is a damage not to us - to you . You only study to love, up to high love to you a long way, the Tandem - the Love / Power - to you is incomprehensible (while).
> Contact - the answer ( automatic) .
> Look around, look more deeply.
>We leave on frequency: / A/\A/\- World Fusion/- Cosmic Communication /G /A\V/A/A\W/ G.
_____________________|</|\> Next World is </|\>|___________________

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:34:05
Aleis, prisipažink, ar tu tikrai ne mano pusseserė? Ir telefoną išsijungusi, neatsiliepi. :) O gal tavo vardas Matilda? Čia kažkas tave taip linksniavo vo vo.

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:20:22
Aleis, kur dingai, drauge mano? Du jau dingo be žinios, dar tu skaudini. Atsiliepk nors. Šiandien tikrai aš kažkoks perturbuotas.

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 19:13:02
Tautvida, gali pykti, nepykti, bet žiurėk į mano paistalus kaip į liaudies balsą. Niekas tos teisės man nesuteikė, nors??? jeigu jau esu pakrikštytas kaip CV, tai tuo labiau, generuoju aš tokį prašymą.
Kaip tu sakai:
"manai kad viskas tik dėmesiui nukreipti? predaug knaisiojatės smulkmenose..
pats pagalvok, kam dar vargti ir bandyti nukreipti dėmesį, eikvoti išteklius tam, jei jūsų dėmesys apskritai niekad nebūna koncentruotas į tai kas vyksta aplink jus, šalia jūsų, virš jūsų.. "
Na neturime mes tokių koncentratorių, prietaisų kad galėtume matyti Juos...
Bet į viską žiūrint optimistiškai, norėčiau tokios vizijos realizacijos, kai Cerberis ir Pokštininkas nužengia kaip apaštalai ir seda rašyti Naujausiųjų Laikų Evangeliją.
Taip kalbu ir net nesijuokiu, nes jau gana vaikščioti patamsiais su neregio lazda rankoje.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:39:40
t.b.'išraiškos'

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:38:56
siunde...?zodziu iseaiskos,lygios minciu kokybei

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:16:38
Iš tikro, gal gana jau žaisti. Paprašykime visi, kaip Tautvida sako, kad < Next World > prisistatytų, pasakytų savo tikrą Vardą, įrodytų Kas Esąs, gal net pasirodytų, ar duotų geros valios ženklą, kad visi suprastume, nes kaip matome, kai kam jau `stogą rauna`. Na gal dar visai nenurovė, nes tas viskas juk `numatyta`.
Ir aš pirmas, eilinį kartą atsiprašysiu.
< Next World >, tai reikia dėl mūsų visų, nes Tautvyda irgi iš ribų išėjo. Ji jau ir Tave pavertė geriausiu žmogaus draugu, kai ant manęs siundė.

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:05:11
sustok klausinet,ikyru

Jietis -> -> 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 18:00:40
` 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:45:11
Ar tai jau kito dievo žodis?

DAINIUS 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:57:26
sveiki sita zinau apie NSO VEDOSE YPATINGAI VIMANIKO SASTROI APRASO KAS YRA ATEIVIAI. KOKIE SKRAIDANTYS APARAITAIS SKRAIDE PRAEITYJA ,KOKIAIS DABAR, KAIP JIE VADINASI KOKIOS GYVOS BUTYBES ATSKRENDA, KODEL ATSKRENDA KOKIA KALBA KALBA ,KOKIA JO KONSTUKCIJA KAIP JIS JUDA PER ERDVE KODEL ATSKRENDA APRASO PILNAI .VIMANAS -REISKIA ERDVELAIVIS SASTRA SVENTRASTIS-INSTRUKCIJA .TIE MILZINAI TAI PRAEITOS EPPOCHOS ZMONES VEDOSE RASOMA KAD YRA 4EPOCHOS 1-OJOI ZMONES YRA APIE 190METRU UGIO TIKRI GINGANTAI KIEKVIENA EPOCHA JIE SUMAZEJA 10KARTU KAI BAIGIASI EPOCHA IVUKSTA DALINIS SUNAIKINIMAS BUNA POTVINIS IR TAI ATSITINKA STAIGA O NE PER MILIJONUS METU IR BUTENT DEL TO MOKSLININKAI RANDA KALNU VIRSUNESE KRIAUKLES VIENA IS TU EPOCHU IRA TECHNINE VEDOS RASO KAD PRAEITOJA TOKIOJA EPOCHOJA ZMONES TYRINEJO VEDAS IR YPATINGAI VIMANIKA SASTRA PAGAL JA SUKURE LEKSTES PAVIDALO ERDVELAIVIUS IR PULDINEJO KITAS PLANETAS . YRA DAUG ZINIU APIE PRAEITI KORIOS PAISKINA DAUG SIANDIENINIU PASLAPCIU

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:49:18
Tau niekas neprivalo duoti atsakymo nei "TAIP",nei"NE",beje ir gavęs atsakymą,jo nesuvoki...

` 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:45:11
Cerber 2006 m. spalio 10 d., antradienis, 20:38:19
nieko tu nesupratai, niekas nesupranta..
negi manai, kad tie, kas kuria tokias programas, nenumato visų įmanomų ir neįmanomų "atsitiktinumų", viskas numatyta, viskas. beveik viskas. tas "beveik" irgi numatytas.
nemėgstu kartotis..
manai kad viskas tik dėmesiui nukreipti? predaug knaisiojatės smulkmenose..
pats pagalvok, kam dar vargti ir bandyti nukreipti dėmesį, eikvoti išteklius tam, jei jūsų dėmesys apskritai niekad nebūna koncentruotas į tai kas vyksta aplink jus, šalia jūsų, virš jūsų..

` 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:35:22
Cerber 2006 m. spalio 11 d., trečiadienis, 20:53:48
tu pernelyg greit puoli į kraštutinumus su savo išvadom ir prielaidom.
mąstantys visur vertinami, tik mąstymas turi būti kryptingas.. "teisinga" kryptim

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 17:03:33
Žinoma. Juk komadą nusižudyti galima pasiūsti ir taip. Kam žiūrėti į akis aukai?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 15:28:03
Didžiausia klaida yra tokiose forumuose iš virtualaus bendravimo pereiti i realųjį...

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 12:19:31
WebAdmin>>>Gal zinai apie Cerberi?

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 12:04:08
Na ko tu taip spirgi, dėl kiekvieno dviprasmiško žodžio ir būtinai iš dviejų pasirenki blogesnį.:)

šventa karvė 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 11:43:30
Kažkas turėtų uždėti baną tai nepraustaburnei kaip Evaldzitui.

inkognito 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 11:21:39
Aš visuomet būnu savimi ir man nereikalingos kaukės,gal dėl to gyvenime ir nukenčiu,nes niekuomet neperlipu per savo įsitikinimus....

2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:41:28
Geriau sakyk ka Cerberiui padarei.

info 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:28:57
Del abejoniu>>>'Kiekvienam vyno gėrikui gali kilti abejonių dėl vyno kokybės pamačius netikėtą reiškinį regis senai pažįstamo vyno butelyje. Čia rasite pakomentuotus visus ar beveik visus keistus reiškinius, galinčius sukelti nerimą nepatyrusiam vyno ragautojui. Taigi „Instrukcija pavojaus atveju“ turėtų išvaikyti arba patvirtinti kilusias abejones.
Jei pamiršau pakomentuoti kokį reiškinį, rašykite laišką, ir jį įtrauksiu į komentarų sąrašą.

info 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:23:48
inko>>>„Koks tu, likęs vienas su savimi? Kai pabundi vidury nakties, kas tada esi? Kai aušra išvaduoja tave iš nakties tamsybių, kas esi prieš saugiai užsidėdamas kaukę ir virsdamas tuo, kuo tave laikys visą dieną?“ (J.O’ Donohue)

Jietis 2007 m. sausio 16 d., antradienis, 10:17:28
Aleis, sveika. Bandysiu mėgdžioti Rentgeną ir spėsiu, kad tavo darbas susijęs su kokiomis tai konsultacijomis. Net nežinodamas ar tai tiesa, bet nujausdamas, kad tu žinai, paprašyčiau tavęs, kad tu mus apšviestum apie sektas, jų žalą. Ar Sai Baba-sektos lyderis, ar šiaip, nekaltas... Negaliu patikėti, kad čia, per mūsų forumą, kažkas duoda komandas nusižudyti. Ir iš vis, kas čia vyksta??? Juk turi aiškiaregystės dovaną.
(Jei apie tai nenorėtum kalbėti,taip pat būtų suprantama, nes ir man jau bloga apie tai galvojant. Kam bus įdomu, gali susirasti šaltinių. Bet rimto įspėjimo reikėtų.)

inkognito 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 23:55:35
To info tikiuosi kad jis bus pribaigti tave

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:40:46
2007 m. sausio 10 d., trečiadienis, 17:10:21
Cerber>>>tokios taisyklės
Cerber 2007 m. sausio 10 d., trečiadienis, 17:04:48
Tau>> kodel man?

Jietis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:25:48
Na ne, peržiauru. Jeigu tikrai taip atsitiko, reiškia jis buvo suklaidintas. Tada kažkas turėtų prisiimti atsakomybę. Kas davė jam instrukcijas? Manau čia yra tas kuris žino?
Bet gal kita priežastis? Jei neklystu, jis OBE buvo pradejęs užsiiminėti. Gal Ten jam labiau patiko ir nepanoro jis čia grįžti?
Gal dar iš vis per anksti apie tai kalbėti? Man būtų jo gaila.

info 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:04:32
to inkognito>>> jei jus tik apie fiziologija,tai geriausias darbas dar Jusu laukia

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 20:20:40
triju pirstu kombinacija

inkognito 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 20:05:00
Cerber jau nebera. Pasidare gala sau.
Crying or Very sad
Noreciau surinkt visus jo paistalus i viena kruva. Gal kartais jis tau yra rases asmeniskai? Gal gali pasidalinti? mane domina apie ji viskas, ko negaleciau rast www (visokie asmeniniai mailai ir tt).
Aciu uz pagalba.

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:41:30
`nesąmonė

Inkognito 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:36:33
Visiems forumiečiams,ka tik gavau žinutę,forumietis niku Pliusas pranešė jog nusižudė CERBERIS,laukiu tolesnės jo informacijos,jei gausiu pranešiu smulkesnes detales.....

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:20:55
t.b.'vėjų'

889 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 19:20:00
inkognito 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 14:52:39
Na šis NEXT WORLD postas man galutinai įrodė kad tai Tautvidos insinuacijos,jei anksčiau ir buvo like dar abejoniu tai dabar jos galutinai išsisklaidė. Tautvida ko tu sieki tokiais darkymaisis? Ar tai paliktos moters sindromas?
38 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:48:11
"..kas vėjių -vėjams

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 18:06:21
zodis ne zvirblis,auksciau pakyla

Jietis-----> 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:57:20
Kas cia rase?!~~~~~>2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:35:10
Ka, negalima jau ir tarp rykliu panardyti?

Jietis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:36:53
Aleis, ne. Ne tuoj ir ne dabar. Viska puikiai suprantu. Tiesiog pazadejau kavos, o as zodzio zmogus. Dabar atsiprasau, kad kava ne tokia.
Iki. Rytoj kava iprastine. ;}

Aleis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:26:40
Jieti/Būna dienų ,kai jautiesi,kad gali nuversti kalnus,o kartai būna......šalta.Nors gimusi po avino ženklu,bet mano siela svarstyklės.Tokia jau tą mano siela.
Matau ,kad tu 'Tuoj ir Dabar".

suo ant sieno 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 17:07:11
nei sau, nei kitam. RRRR rrr!!!

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:47:05
Ne.Kitą kartą.

2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:35:10
zilam netinka paaugliu buti

Jietis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:23:34
Aleis, važiuoju i `Meką` 17 00 busiu virš akvariumo.

Jietis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:21:04
Aleis,16:17:35 aš rašiau. Buk drasesnė, bent znt atsiusk.

Aleis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:20:38
Jieti. Kur tu važiuoji?

J 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:17:35
Kur privažiuoti? Už 10 min inetą išjungiu. Ryšys mobilus.

Aleis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:17:35
Jieti.Bet kartais ,žuvis,kuri nenori būti kaip visos žuvys,puola į kr
antą ir ten žūsta.
Dievas yra meilė.Dievas,visų daiktų kūrėjas ir aukščiausias protas.Savo viešpatavimo tikslu paskelbė žmonių laimę.Žmogus siekdamas Dievo universalumo,išmano kone visas disciplinas.Išrado diferencialinį ir integralinį skaičiavimus ir viskas pasirodė besąs minų laukas.

Aleis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 16:13:24
Jieti/Aš mėgstu kavą su pienu.o tu?

Rentgenas 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:12:17
Ne, ne. Jis mėgaujasi bulviniais blynais mamos.:)

inkognito 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:08:36
Man atrodo kad Pokštininkas suvisam pradingo smailiose ausytėse,kaip sakoma propal maksim su visom ausim....

Jietis 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 14:00:19
Aleis, sveika. Norėjau pirma tau parašyti, bet negalėjau neparodyti ir nepasidžiaugti, kad mes, visi, bendrom pastangom, `nulaužėme` < Next World > . Tai nei kažkoks laimėjimas,gal, bet ir nepralaimėjimas, gal.
...Tu prašei, kad išburčiau, tai nors aš ir neburtininkas, per daug nesigilinęs, galiu pasakyti kas tavęs lauktų ne atskirai paėmus, o kartu padėjus, kaip tendemą. :) Būtų nelemta smilkt kaip žvakei. Tai-laužas, jei ne gaisras. Aš ne Pokštininkas, gal ir nemokėsiu nupasakoti taip gražiai, kaip jis apie savo žvaigždę, bet gal taip gimsta mažytės saulytės, kurios ir sudaro Didžiąją, arba palaiko Jos degimą. Kodėl aš kalbu apie tai? Įkvėptas to jausmo, galėčiau paėmęs tave už rankos, ilgai žiūrėti į tavo akis, kuriose, kaip jūroje gal ir nuskęsčiau. Tu taip pat matytumei mėlyną jūrą, bet nemanau, kad mums lemta braidyti. Juk mes nei vandeniai, nei žuvys, ar vėžiai. :) Ir tai yra svarbiausia. Svarbiau netgi už tai, kad mes turime `nulaužti` dar vieną programą, kuri `bandė pasisavinti ` Inkognito. Kaip žinia, Jie labai neapkenčia žemiečių, o mūsų meilė vienas kitam, pasauliui..Juos tiesiog žudytų. Jie negali pakęsti mylinčių ir kalbančių apie meilę žmonių. Nes mūsų Dievas-ir yra MEILĖ. Kad ir šiame vartiklyje tai veikia kaip lakmuso popierėlis, norint atskirti kas yra kas.
...Galima ir nesutikti su tokiu `atlapaširdiškumu`. Tu visada gali pataisyti mane net ir mob. linija, kurią aš parašiau. Tau nesuteiks sunkumų kai ką diferencijuoti ir integruoti paverstą begalybės ženklą, kad aš gaučiau trumpą žinutę. Šiandien kavą verdu aš. :)

Jietis --->(,`X',)|( < Next World > ( ,`X',)(personal) 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 12:56:22
If „./G.O.D.- Game“ and both parties know that it, it`s excellent. I like „ / G.O.O.D. Game“`s . But if only one side? in any case, visia about which I spoke, it is meaningful.
-----> continuance ----> see / elektronic / web box /--->

loo 2007 m. sausio 15 d., pirmadienis, 08:20:44
Iš paskutinių pasisakymų galima susidaryti įspūdį, kad nemažai žinučių parašė tas pats asmuo keliais nikais..
Tačiau ką tai keičia? Kad tik tekstas būtų įdomus, o kas rašė ne taip ir svarbu...

loo 2007 m. sausio 14 d., sekmadienis, 11:18:56
Aš vis dar su Saulės valgymu...
Kokią dar kitą energiją žmogus gali vartoti tiesiogiai (maistui)?

inkognito 2007 m. sausio 14 d., sekmadienis, 09:17:14
Tautvidai>> Next WOrld aiškiai persistengė o gal turi savo specifinių interesų teigdamas kad Pagrobimo anataomija yra žemiškos kilmės mįslė
Loginis hjo teiginių paneigimas
1 Aš pas juos buvau žemišku laiku nuo 12 val nakties iki 5 val. ryto.jei laikas buvo kažkaip nedeformuotas tai kaip mano kaukolė atvėrus ir įsegus į smegenis inplantus per tokį trumpą laiką sugijo žaizda?
2. Bandant nuo jų pabėgti Kažkur Afrikoje mane sužeidė paleista kulka (Randas egzistuoja iki šiol ir jis yra fizinis įrodymas kad tai buvo ne sapnas),kaip gi tas randas galėjo sugyti per 5 valanadas,o juk tokį laiko tapą fiksuoja mano visi artimi žmonės kada manes tikrai nebuvo čia?
Vien tik šie faktai įrodo kad Next Word yra apsišaukėlis jei teigia tokius dalykus,arba asmuo suinteresuotas užtrinti teisybę

t.y. 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 22:14:07
'Užverčiu'

t.b. 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 22:04:19
'tikiuosi'

:( 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 22:03:41
"Dievas" -nepatiko,Freestylas-nepatiko,Tautvida-nepatinka,<Next-World>-?,o ,kai apleidi forumą-tave mato kituose varduose...Paranoja.
Užverciu ir tikiousi,jog dar ateis įdomių esybių ir čia...

t.b. 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 21:58:18
'greitai'

Tautvida 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 21:57:40
<Next-World>>>>Savo ruožtu noriu padėkoti,jog rašai,bet nemanau,jog mes galime pakeisti kitų mąstymą taip grei.Nors subtilios sielos ir daug užmojų turi.Deja, individas evoliuciuonuoja tik laisva valia .

??? 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 21:06:24
Mildute ir tu kažkuo vis nepatenkinta?

Tautvida 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 21:03:35
Manau,jog po 7-8d.paašikės jūsų "teisumas"-nebūkit perdėm ambicingi...
O tiesiog paklauskite <Next-World> kas jis?Ko gi vaištot "užrištomis akimis pilni įtarimų" ir net mažyčiuose žaidimuose įmatot tik blogį/Aš
neesu <Next-World>.

Aleis 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 16:32:29
inkognito/Tu 100 proc.teisus.Jietis teisus taip pat.

inkognito 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 14:52:39
Na šis NEXT WORLD postas man galutinai įrodė kad tai Tautvidos insinuacijos,jei anksčiau ir buvo like dar abejoniu tai dabar jos galutinai išsisklaidė. Tautvida ko tu sieki tokiais darkymaisis? Ar tai paliktos moters sindromas?

(,`X',)|( < Next World > ( ,`X',)|( Jietis(personal) 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 13:44:35
>> Žemė registruota , kaip Kosmoholistinė (global) sistema , įskaitant tiek planetinę , tiek Bio(all) infrastuktūrą. Ši žinutė - išimtis (-A ).- Inertinis back - signalas.
>> Turi nuojautą ir esi žengęs kelis žingsnius tradicinio Tikėjimo sferoje.... tačiau dar nepakankamai subrendęs suvokti vizijų daugiamatiškumo koncepciją , ko pasekoje Realybė (tavo) prisisodrina baimės , iliuzijų , abejonių srautais. Esi šešėlyje. Tave lydi "įelektrinta" (asmeniškumu) dvasinė perturbacija. Nediferencijavęs sapnų - nerafinuoji realybės. Kontroliuoti žemiečius - ne mūsų rūpestis , tai jūsų pačių kuriamos/žlungančios valdymo priemonės , ir mikro inplantai - jūsų ateities technologijos , asmenų ID programos įdiegimo planas/vision.
>> Atidaryti kaukolę ir "įsegti" mikro inplantą įmanoma ir naudojantis žemietiškomis technologojomis. Nelikę randai rodo inplantų "neįsegimą". Tad "Pagrobimo anatomijos" mįslės atsakymas egzistuoja Žemėje , o ne už jos ribų. Mes naudojamės ID (-Genes/Holografic - YH 11`-)-, kaip fokusuotus fotoninės konstaliacijos kintamus pluoštus.Minimali ( šiuo metu ) Komunikacija (mental/astral - XZ-a7"), metafizinė T /88'9 , bei EXOB 9`9 - (tik) su USA spec. Futuristic organizacijomis , bei pavieniais " pasiruošusiais" asmenimis egzistuoja , tačiau labai specifinio turinio (jūsų atžvilgiu) .
>> Matau / matom tave (jei noriu/norim), bet kontroliuoti save teks pačiam ........ na , o pasijuokti iš savęs - save pakritikuoti taip pat būtina , kaip ir praustis................... -->>> continuance sinal-->> see / elektronic / web box /--->>>>

33 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 11:35:54
Taisyklės nėra...

: 2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 11:33:47
Na,o kas pasiraše po šiuo teiginiu?
???

2007 m. sausio 13 d., šeštadienis, 08:28:33
Moterys žaidžia seksu ieškodamos meilės,vyrai gi žaidžia meile ieškodami sekso. Tai amžinas gamtos žaidimas siekiant išlaikyti rūšies tęstinumą.

inkognito 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:50:06
Kažkodėl nesigirdi evaldzito,ar tik bachuriukas bano negavo?

38 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 17:48:11
"..kas vėjių -vėjams"...o visa kita -lengvas žaidimas-buvo,yra ir bus...

2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 16:45:01
1-oji konsultacija-934 Lt.

Tautvida 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 16:34:49
Tik šiandien perskaičiau tuos '99%',net juokinga :'Jietis 2007 m. sausio 6 d., šeštadienis, 10:59:00
Tautvida\\\Aš trečią kartą kartojuos, "kas rengiasi Dievo rūbais ir kalba Jo vardu-kentės jo vaikai". Dabar 99 proc. žinau, kad -<^> Next - World<^>- -tai tu. Kentės ne silpniausias. Aš nežinau kas tas pilkasis kardinolas, bet jeigu Sai Baba, tai netikiu aš juo. Ir manes į tą verpetą neįtrauksi. Ir tuos, kuriuos tikiesi pakeisti-ginklų nesudės. Jie iš pat pradžių sakė, kad Next-sektos planas. Man savęs visai negaila eilinį sykį apsikvailinus. Tegul geriau gražina tau sielą, o vaikams motiną. Kieno planą tu vykdai? Atsakyk ..."
<Next-World> Labai prašau, nuramink "ši Nostrada-mus'....:)

t.y. 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:45:28
'pusseserės'

Tau 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:43:59
Jieti>>>Rašyk ne 'Dėl -<^>--Next - World--<^>- trumpai',o dėl savęs ir savo pussesės...`````````indentifikacija balso ir mątysenos"```````````

Tautvida 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 15:36:29
Aleis>>>Geriau 'iš proto 'išeiti pačiam,nei būti išvarytam.../m a ž i a u į s i j a u s k į v a i d m e į, n e s n e p r a e i s n e i
12 m ė n e s i ų,k a i i r t a v o n u o s t a t o p a s i k e i s-tik ar bus valios tai pripažinti...(???)

Aleis 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 13:10:44
Jieti.Supratau tavę.Yra žmonių vampyrų,kurie minta neigiamomis ir griaunančiomis energijomis.Jų jėga tai priklausomybė nuo jausmų ir esminių instinktų(konfliktų,barnių ,intrigų)Dar juos teigiamai veikia žmonėms sukeltos baimės,š a n t a ž a i,manipuliavimas valdžia.Toks individas daug baisesnis už nuodingą vorą,nes šis įšvirkščia nuodų tiktai prisilietęs,o anas netgi iš tolo kažką įšvirkščia ir išvaro iš proto.
p.s Iki pasimatymo.

Jietis 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 09:28:55
Dėl -<^>--Next - World--<^>- trumpai: ``
Tikriausiai tai nežemiškas protas. Kad pas rusus yra tokių ambicijų-valdyti kitų protus per PijaRus, tai aišku. Jie atiduotų pusę karalystės (bet paskui geruoju, ar bloguoju atsiimtų), kad turėtų tokią super programą. Juk Ji puikiai įvaldžiusi žmonių mentalitetą, net naudojasi žemiškais žinių šaltiniais, žinynais, kita info pvz. apie melavimą 8 kart ir pnš. Bet Pirmasis-nekartą `susivėlė`, apkaltinęs Inkognito. Nemanau, kad naudojantis žemiškomis technologijomis, galėtų kas nors įsegti mikro implantus prie vidinės kaukolės sienelės, neatidarės pačios kaukolės ir nepalikęs jokių randų. Taigi, mano bičiulio Inkognito "Pagrobimo Anatomija" kaip ir faktas, kurį Kažkas labai nori nuslėpti.
Inkognito\\\padaugink savo rentgeno nuotraukų kopijas. Ką gali žinoti. :)

Jietis 2007 m. sausio 12 d., penktadienis, 08:58:19
Aleis, labas rytelis. Atsiprašau ir už vakar , už šiandien, už rytoj ir poryt. Gal pasijungsiu kada trumpam. "Giminių dešrelės" :).

2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 23:28:53
" tai bent"

aleis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:53:00
J.Jeigu žmogaus siela yra švari,tai visos spalvos yra jo viduje.

aleis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:46:43
J/Ten mano gimtadienis.

aleis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:44:32
J/labas vakaras

Jietis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:31:52
Aleis, kaip čia suprasti? ".Išorėje nėra tiek spalvų,kiek jų yra tavo viduje." Ar tu mane pažįsti?

Jietis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:29:01
Aleis, apie P.s.2007 01 03 18:14:39 info e-mailu ir gyvai.

2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 22:25:28
O Jezau! Aleis, 04 16 15val. sutampa.

-<^>--Next - World--<^>- 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:21:30
Transmutation G/7/-8H9:- terrestrial world (global)alloy transformed with above (an irradiation " 7. òç2) that it is successful to mankind to pass a narrow evolutionary gate in are new a level of space consciousness. Sensation : - destabilization from inside, depression, feeling ignorance, but to stable persons - an ascention to above, more deeply.,Expansion of reason : - Version A II G/C. /.óÑÓß¿n 699.//Last push, impulse for the present space contact.

Tautvida 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:11:43
Jieti>>>Tikrai negalvojau kuris geriau atrodom,nes partnerio net ir neieškojau.Buvau radus tavy pašnekovą.Nenoriu ir dabar tau skaudinti galvos,o tiesiog atsiprašau,jei taip vyksta ."Next-World" pats surado kelią į čia,tad nesakyk,jog :'Jietis 2007 m. sausio 10 d., trečiadienis, 16:36:24
Tai iš kur tu parovei tą Next-World ??? Gal jis tave apsedęs ...",tai netaktiška labai.

2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:02:46
Šuo loja - karavanas eina toliau.

Aleis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:50:07
Jieti.Išorėje nėra tiek spalvų,kiek jų yra tavo viduje."Suvokti kas TU esi- kita."
P.s.2007 01 03 18:14:39 Išburk 1963m 04mėn 16 d 15val.

Tau 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:46:23
Spermo - grūdų deivė. Okeanas - titanas, vandenyno dievas. Oneirojai - miego ir sapnų dievai: ...

Aleis 2007 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 18:23:23
Jieti??? 33 metai ,tai sielos brandumo metai.Siela niekada nesensta,kaip sensta kūnas;senas žmogus išlaiko tokią pačią vaikystės ir jaunystės dvasią.Siela amžina.Žmogus suvokia save ne kaip sielą,o kaip asmenybę.Daugelis tautų sielą įsivaizduoja,kaip drugelį paliekantį kūną mirties akimirką.Sapnuojančio siela plevena virš lovos.Somnus-miego dievas,buvo vaizduojamas su drugelio sparnais.

san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

NSO.lt skiltis
Vartiklis